Politiets arbejdsopgaver skal prioriteres

For nylig blev der rejst kritik af, at borgere ikke finder, at den kriminalitet, de udsættes for, følges op af den optimale politibehandling.

RESSOURCER:Der er for mig ingen tvivl om, at politikorpset udfører et fortrinligt arbejde, men det kunne være, at arbejdsgange inden for korpset kunne ændres. Dansk Folkeparti krævede i forbindelse med forhandling om en flerårsaftale om politiets arbejde flere betjente, og som et resultat heraf fik vi en udvidelse af politistyrken med 720 nye betjente, men denne saltvandsindsprøjtning skal nu følges op af en prioritering af arbejdsopgaverne. Jeg er fuld af beundring, når - som tilfældet var forleden weekend - 150 betjente står vagt i silende regn for at beskytte en ungdomsforening mod overgreb fra autonome og hooligans, og jeg er sikker på, at vi eksempelvis i forbindelse med det kommende kongelige bryllup vil se mange betjente på gaderne. Desværre ved vi hvad konsekvensen af sådanne store politimæssige indsatser bliver: Der bliver endnu mindre tid til at tage sig af forbrydelser som indbrud, tyverier, voldelige overfald, hærværk og andet. Alt sammen ting, som virkelig betyder noget for den enkelte dansker. At vi så i stedet for politiet tyr til private vagtkorps, privatdetektiver o.l. er en naturlig reaktion fra borgerne, men det er ikke den rigtige løsning. Den rigtige løsning er, at det er politiet og kun politiet, der løser politimæssige opgaver, og det kan eksempelvis ske ved, at betjente frigøres fra kontorarbejde, for i stedet at være ude i gaderne for at opklare forbrydelser og for at skaffe borgerne tryghed.

Forsiden