Politiets lange sagsbehandling udløste rabat

Milde domme til tre mænd i en ellers stort anlagt narkosag

HJØRRING:Den 27-årige mand, som var tiltalt for seks brud på loven om euforiserende stoffer, bl.a. for salg af 706 ram hash og 204 gram kokain, fik ikke den straf, som anklager Henrik Stage havde ønsket sig. Anklageren havde som minimum ønsket, at den tiltalte skulle tilbringe et år og tre måneder i fængsel. I stedet blev han idømt en dom på et år og tre måneder, hvoraf de ni måneder blev gjort betinget med en prøvetid på to år og 200 timers samfundstjeneste. Det sidste halve år skal afsones, men da han allerede har siddet i isolationsfængsel i 53 dage, som svarer til 80 dages normalt fængsel, skal han alene afsone resten af dommen svarende til godt tre måneder bag tremmer. De to andte tiltalte, en 23-årig mand og en 35-årig mand, ville anklageren se bag lås og slå i otte måneder hver. Sådan gik det ikke. Den 23-årige, som var tiltalt for to brud på loven om euforisernede stoffer, bl.a. salg og besiddelse af amfetamin, fik en betinget dom på fire måneders med en prøvetid på et år. Den 35-årige, som alene var tiltalt for besiddelse af en lang række stoffer heriblandt 74,1 gram amfetamin, blev idømt fem måneders fængsel, som også blev gjort betinget med en prøvetid på et år. Fik rabat Det fremgik af dommens præmisser, at den lange sagsbehandling hos politiet, det er næsten to år siden de blev andholdt, spillede ind i strafudmålingen. - Politiets sagsbehandling har været uforholdsmæssig lang, og det har været belastende for jer, sagde dommer Helle Dietz. Udover selv straffen fik den 23-årige og den 27-årige konfiskeret henholdsvis 3000 og 5000 kroner, hvor anklageren havde ønsket en konfiskation af hhv. 16.620 kroner og 9.650 kroner.