Politifolkenes tillidsmand punkterer reform-ballon

Aalborg-tillidsmand kalder 1000 ekstra betjente i aktiv tjeneste for tankespind

AALBORG:- Det er tankespind. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre at frigøre 1000 politifolk til aktiv tjeneste i "marken". Politiassistent Børge K. Nielsen, Aalborg Politi, der udover at være tillidsmand for sine kolleger i Aalborg også er fællestillidsmand for de øvrige betjente i Nordjylland, skyder med skarpt mod især den del af Visionsudvalgets netop offentliggjorte forslag til en ny politireform. - Det er helt urealistisk at sige sådan noget. I mine ører er det næsten det samme som at postulere, at politikorpset i dag har 1000 mand, der ikke laver noget som helst. Man giver befolkningen den opfattelse, at så stor en del af styrken bare sidder og piller næse, og det er hverken fair eller seriøst, mener Børge K. Nielsen. - Jeg har oplevet noget lignende før. Det svarer nemlig til de situationer, hvor politikerne i den ene situation foretager budgetreduktioner over for politiet. Efter en rum tid tilføres vi måske økonomiske ressourcer, og ved den lejlighed hedder det så meget flot, at vi tilføres ekstra midler. Og det er jo helt hen i vejret på den måde at foregøgle os og befolkningen, at vi har fået stillet flere ressourcer til rådighed. For sådan ser virkeligheden jo ikke ud. For så har vi jo præcis det samme at gøre med, som vi hele tiden har haft. - Jeg har det præcis på samme måde med dette forslag. Man tager bemanding fra "ét sted" og fører det over til "ét andet sted". Det frigør jo ikke 1000 mand forstået på den måde, at vi nu lige pludselig får 1000 nye kolleger at gøre godt med. Der er noget "Kejserens nye klæder" over det, mener Børge K. Nielsen. Fællestillidsmanden punkterer også den reform-ballon, at man ved en centralisering som den foreslåede tilgodeser yderområderne. - Vi har i dag mere end svært ved at få de arbejdsmæssige forhold til at hænge sammen og har generelt ikke tid eller kræfter til at nå ud i yderområderne. Jeg kan simpelthen ikke fatte, at Visionsudvalget kan postulere, at det skulle blive bedre med den nye reform. Virkelighedens verden er nemlig den, at det hver dag er en kamp for at få vagtplanerne til at hænge sammen på en nogenlunde fornuftig måde. I mange situationer bliver der skaltet og valtet med betjentenes frihed på en absolut ikke rimelig måde, og kun takket været enorm stor fleksibilitet og loyalitet blandt mandskabet, kan man få enderne til at nå sammen. Børge K. Nielsen mener, at der med megen god vilje kan frigøres måske en håndfuld medarbejdere her og der, og han skyder på, at det måske samlet drejer sig om fem til 10 mand i de fem nordjyske politikredse. Men så heller ikke flere, er hans bud. Helt overordnet finder fællestillidsmanden det udmærket, hvis det ender med en sammensmeltning af de fem nordjyske politikredse til én. Forslaget om en sammenlægning af kriminalpoliti og ordenspoliti er efter hans opfattelse også helt i orden. - Jeg ved godt, at man snakker om såkaldte "kulturforskelle" mellem de to grupper medarbejdere, men det er en mindre hurdle, der skal overvindes. Det har ikke været noget problem for folkene på gulvet, men snarere et ledelsesproblem, mener Børge K. Nielsen. Den aktuelle politi-bemanding i de nordjyske politikredse er følgende: Ca. 315 i Aalborg, ca. 105 i Hjørring, ca. 100 i Frederikshavn, ca. 60 i Hobro og endelig ca. 40 i Løgstør.