Lokalpolitik

Politik af værste skuffe

ALEXANDRASKOLEN:Alexandra Skolen. Politisk håndværk af værste skuffe må man kalde Hans Ulrik Vadmanns udlægning af og forslag til redningsplan for Alexandra Skolen. Nu, efter at Hans Ulrik Vadmann har måttet konstatere, at Venstre på det landspolitiske plan ikke kan løfte opgaven for Alexandra Skolens fortsatte virke, sender han problemet videre til byens borgmester Erik Sørensen (S). Smart gjort af Vadmann, at sende ”aben” i denne sag til det Socialdemokratisk ledet bystyre i Frederikshavn. Så har Venstre så godt som vasket hænderne rene, indtil videre. Jeg vil ikke gå i enkeltheder med Hans Ulrik Vadmanns interview i Vores By d. 27. maj 2006, men blot nå til den konklusion, at jeg har svært ved at se den omtalte destruktive partipolitiske polemik i denne sag. Hvorfor har Venstre ikke kæmpet for at få ændret beskæftigelseskravet, skal det ikke være det samme, hvis skolen bliver kommunal, eller har Venstre to politikker i denne sag? I mine mange år på det organisatoriske plan i Socialdemokratiet har jeg efterhånden vænnet mig til, at Venstre i Nordøstvendsyssel generelt foretrækker at arbejde på de indre linier, frem for i åbenhed. Herved kan mange og åbenbart også Hans Ulrik Vadmann, få den opfattelse af den politiske interesse for vort lokalområde, som værende partipolitisk polemik. Især når det kun er den ene part - i denne sag Bjarne Laustsen (S) - som viser interesse og handlekraft. Jeg vil opfordre Venstre til at fortsætte med denne politiske arbejdsform, som I nok vil blive belønnet for ved næste valg! Godt gået Vadmann. Venstre - hvor er det nu lige, man har dem?