Frankrig

Politik er kompromissets kunst

Borgere fortæller mig med jævne mellemrum, hvordan trafikplanlægningen i byen skal tackles. Hvor der bliver kørt totalt sindssygt, og hvor de trafikdæmpende foranstaltninger skal anbringes. Hvordan blomsterne skal anbringes og hvor mange o.s.v. Henvendelserne bliver taget op og behandlet i de respektive forvaltninger og politiske fora. Borgerne får svar, om end nogle gange et svar de ikke havde ønsket ! Politisk er vi udmærket klar over hvad idealløsningen er på alle disse trafikopgaver. Det vil tage os et splitsekund, at slå stregerne til to ringveje omkring Frederikshavn. Banegården ud til Knivholt fulgt op med et fuldt udbygget rutesystem af busser. Nedgravning af E45 i centrum. Fiskerklyngen, Havn og by knyttes sammen. Tung trafik ud af byen. Synligt Politi på vejene. Bedre trafikkultur. Mere til vedligeholdelse af veje, fortove, blomster, rengøring og oprydning ved vore strande. Pris ca 1 milliard ! Det er utopi at tro vi kan det hele. Den politiske virkelighed er, at der skal prioriteres. Der skal skabes en balance mellem social, skole, kultur og teknik området. Konkret havde jeg da gerne set en mere forkromet udgave til afviklingen af trafikken ved Arena Nord. Men hånden på hjertet, jeg kan godt leve med at det tager 15-20 minutter, at få 500 biler væk fra Arena Nord et antal gange om året. Nu skal størsteparten af gæsterne bare lige blive fortrolige med de nye parkeringsforhold. Bevæger man sig rundt i Frankrig har franskmændene om nogle, forstået at indrette sig pompøst og med en effektiv infrastruktur. Men under hedebølgen forrige år i Frankrig omkom der 15.000 fortrinsvis ældre mennesker. Ganske enkelt fordi det sociale system svigtede og de pårørende ikke så sig i stand til at give deres ældre medborgere noget så simpelt som væske, skygge og omsorg. Jeg er glad for at leve i et land, hvor den offentlige sektor bliver styret igennem politiske kompromisser, der tilgodeser, at hele samfundet udvikler sig i en indbyrdes balance. Jens Hedegaard Kristensen Byrådsmedlem, Frederikshavn