Politik flagrer

Den ene dag fortæller fødevareministeren på en konference i Odense om regeringens ambitiøse målsætning for landdistrikterne.

Landdistrikterne skal være attraktive for erhvervs og befolkning. Levevilkårene i landdistrikterne skal forbedres, så det bliver mere attraktivt at bosætte sig. Den anden dag foreslår regeringen at fjerne transporttilskuddet til eleverne på privatskolerne. Et forslag der helt entydigt vil ramme privatskolerne i landdistrikterne. Det er enten planløshed eller rendyrket hykleri. Tilsyneladende ved den ene minister ikke, hvad den anden foretager sig i forhold til landdistrikterne. Privat-skolerne i landsbyerne er ofte etableret som nødværge af lokalbefolkningen, fordi kommunen har vedtaget at nedlægge en skole, som er livsvigtig for den fortsatte udvikling i landsbyen. Derfor får forslaget om at fjerne tilskuddet til elevernes transport ikke bare katastrofale konsekvenser for privatskolerne i landdistrikterne, men kan også true landsbyernes eksistens. For at få et samlet svar om regeringens politik over for landdistrikterne, vil jeg når folketinget åbner i næste uge spørge statsministeren, om han vil tage initiativ til at sikre, at også regeringens uddannelsespolitik tilrettelægges med henblik på, at sikre gode udviklingsmuligheder for landdistrikterne.