Politik for ældre

Politikerne vil selv udarbejde ny plan for ældreområdet.

Hjørring Kommune skal have nedfældet en politik for den overordnede retning for udviklingen af ældreområdet. Det bliver politikerne, der skal gøre det. Det har politikerne i sundhed,- ældre- og handicapudvalget bestemt på sit sidste møde. - Vi drøftede, om vi skulle inddrage alle interessegruppe, men bestemte os for at det skal være et politisk stykke arbejde, for det er i sidste ende politikerne, der skal stå til regnskab for det, siger formanden for sæh-udvalget, Jørn E. Christiansen (SF). Det er i øjeblikket særligt vigtigt at få lagt en politik, fordi der i de kommende år bliver mange flere ældre i kommune, som vil have brug for hjælp. Derfor skal der tænktes nyt i det kommende arbejde. - Foreløbigt skal forvaltningen lave en rapport til os for ældreområdet, som det ser ud. Så udarbejder vi et oplæg, som sendes ud til de politiske partier og ældrerådet. Dernæst skal de gode idéer skrives sammen i en politik, som sendes i høring. - Ældrepolitikken skal simpelthen nå at blive vedtaget i denne byrådsperiode, siger Jørn E. Christiansen.