Politik for de ældste elever

Ungdomshus, ungdomsråd, veje og skoler på dagsordenen

Det er en forslidt sandhed, at unge ikke interesserer sig for politik. Et politiske møde med de ældste klasser på Skolegades Skole viste i hvert fald, at de unge interesserer sig for de nære ting. Netop slidte skoler, hullede veje og et ordentligt ungdomshus var de gennemgående debat-emner mellem de unge og politikerne. - Hvorfor skal det vare så længe med at få oprettet et ungdomsråd? Vi er ved at lave fælles elevråd, som kunne deltage, mente Nicolai, 9. b. Politikere fra flere partier var enige om, at det skal ske nu. - Vi skal have det på dagsordenen nu. Og så skal rådet have et budget og noget at bestemme, mener Ole Jespersgaard (S), og Karsten Frederiksen (K) er enig. I forvejen havde klasserne diskuteret politik. 8. a kom frem til, at det vigtigste er venner, kærlighed, frihed, ansvar og livsglæde. 9. klasserne har bl.a. diskuteret ungdomshus. Stoffer i huset? - Elever, der ikke kommer i ungdomshuset tror, at dér er voksne, der blander sig for meget i deres liv, fortæller lærer Anette Dunker fra diskussionen. - Sådan er de voksne i ungdomshuset ikke - nogle er gode nok, siger Carina, 9. b, der selv kommer der flere gange om ugen. Men andre elever fortæller, at der er en lille gruppe "rygere" eller misbrugere - enkelte kalder dem "tabere"- i huset. - Det er noget, de tror. Stedet har fået et dårligt ry - måske fordi bygningerne er gamle. Der er penge til hallen ved siden af, men det bliver ikke lavet. Men de fandt er forstærker og instrumenter på loftet, så nogle vil lave et band og koncert dernede, siger Carina. Eleverne efterlyste et sted at være om natten i weekenden. - Det er ikke spændende at fryse numsen af i Hedelund, når vi bliver smidt ud af værtshuset. Lidt flove politikere Politikerne var lidt flove over, at det har varet syv år med ungdomshuset. - Demokrati er en svær én. Der har været mere snak end handling, men beslutningen er taget, at det skal være i Østergade, siger Henning Jørgensen (SF). Ole Jespersgaard kan huske, at han som 16-årig - for 23 år siden - kæmpede for et ungdomshus. - Det er vigtigt, at der er plads til alle. Der skal være plads til fester, café, musik og internet - og der skal være åbent, når I har brug for det, mener han. Karsten Frederiksen og Gitte Krogh (V) er lidt bange for at smide millioner i stedet, hvis de unge ikke vil bruge det. - Det er tosse-dyrt - og grunden er forurenet. Måske skal vi viske tavlen ren og finde et nyt sted, foreslår han. Byrådet har afgivet et tilbud om at købe stedet. - Vi betaler en halv million kr. om året i husleje. Jeg har altid været imod at leje det, og vi kan bygge nyt for f.eks ti års husleje, tilføjer Karl Emil Nielsen (DF). Politikerne foreslår også at finde frivillige til at drive stedet - og at de unge skal have indflydelse på ungdomshuset. Bevar små skoler På spørgmål fra en elev var Ole Jespersgaard og Karsten Frederiksen også uenige om istandsættelsen af Bredgade. - Jeg fik smæk, fordi jeg foreslog det gjort til næste år - der er penge til det, oplyser Karsten Frederiksen. - Det koster 12 millioner, og vi havde i forvejen aftalt en rækkefølge - dén følger vi, så Bredgade er i 2006, svarer Ole Jespersgaard. - Måske vil pengene gøre mere gavn ved at renovere skolerne før Bredgade, tilføjer Henning Jørgensen. Kommunalreform og skoler var også på dagsordenen. Politikerne er enige om, at ingen af de små skoler skal lukke. - Men måske skal vi se på, om 7. klasser i oplandet skal ind i byen, mener Gitte Krogh. - Vi skal være omstillingsparate og skolene skal udvikles, siger Karl Emil Nielsen. - Jeg tror ikke, der sker så meget. I Dronninglund fortsætter de til 9. klasse i de små skoler, understreger Ole Jespersgaard. De var alle enige om, at skolebørn skal blive bedre til at læse. Begge parter tilfredse Selv om politikerne brugte en del politiker-udtryk forstod eleverne det meste. - Det var et godt møde: Vi lærte noget om partierne og fik nyt at vide om ungdomshuset, siger Kamilla fra 8. a. - Ja, det var godt at få noget at vide om partierne. Og f.eks vidste jeg ikke, at de har en rækkefølge på vejene, tilføjer Tim fra samme klasse. Omvendt er politikerne godt tilfredse med at høre de unges mening. - Ellers gør vi os nogle forestillinger om, hvad vi tror, de mener om ungdomshuset, siger Gitte Krogh og Karl Emil Nielsen.