Politik for mødet med borgeren skal omfatte alle

En revideret udgave af Rebild kommunes politik for mødet med borgeren blev sendt i høring på byrådsmødet tirsdag aften.

"Politik for dialogen og mødet med borgeren" er den officielle titel på den politik, som siden 2007 har beskrevet, hvordan tilgang Rebild Kommune som servicevirksomhed har overfor borgere, der henvender sig. Direktionen har foretaget et serviceeftersyn af den nuværende politik, og foreslået, at den fremover skal gælde alle ansatte i kommunen, og ikke kun det administrative personale, som tilfældet er i den "gamle" politik. Det betyder, at politikken fremover også dækker ansatte i for eksempel institutioner, skoler og i ældreplejen.