Lokalpolitik

Politik handler også om principper

ELSAM: Byrådsmedlem Kaj Poulsen (S) gør i NORDJYSKE Stiftstidende 18. oktober lidt nar af SF og Det Radikale Venstre, fordi vi ved byrådets behandling af sagen om Aalborg Kommunes ELSAM aktier 14. oktober, stillede et forslag, som i realiteten ville betyde, at Aalborg Kommune valgte den brede forbrugerorienterede samfundsløsning, frem for at gamble på en måde, som jeg har tilladt mig at kalde kræmmerpolitik. ELSAM har nu, med støtte fra Aalborg Byråds flertal, valgt at åbne op for, at det svenske kraftværkselskab Vattenfall kan købe sig ind i selskabet, som alternativ til at danne et rent dansk selskab med DONG. Det kan godt være, at Aalborg Kommunes ELSAM aktier i første omgang bliver lidt mere værd, ved byrådsflertallets beslutning. Men ved at vælge samarbejde med DONG i stedet for Vattenfall, kunne Aalborg Byråd have bakket op om det brede energipolitiske forlig i Folketinget, hvor der ganske vist lægges op til at sælge 49 procent af DONG aktierne på Børsen. Men hvor der samtidig er lavet en aftale om, at de 51 procent af aktierne ikke kan sælges inden for de kommende 10 år, med mindre, at der er enighed i forligskredsen om det. Det Radikale Venstre har klart tilkendegivet, at vi står fast på, at aktiemajoriteten i DONG skal forblive på statens hænder i hele forligsperioden og gerne fortsat derefter. Det er mit klare indtryk, at der i Folketinget er enighed mellem S og R i den holdning. Jeg mener, det er i forbrugernes interesse, at Folketinget bevarer bestemmende indflydelse på dansk energipolitik. Det kunne vi i Aalborg Byråd have skabt større sikkerhed for, ved at støtte en DONG løsning, frem for en ELSAM løsning, hvor strategien helt klart er, at skabe den størst mulige værdi for aktierne, med henblik på salg til udenlandske kapitalinteresser. Liberaliseringen af det Europæiske EL marked har som formål at sikre forbrugerne billigere energiforsyning via fri konkurrence. Men det er ikke svært at forudse hvordan resultatet bliver, hvis de nationale selskaber vælger at se bort fra principper og kun tænker i aktiekurser, med henblik på salg af aktierne til højest bydende. Det hele vil så ende op i et Europæisk energimonopol, som i realiteten vil sætte den frie konkurrence ud af kraft, til skade for forbrugerne. Jeg tror, det betyder mere for samfundet, om vi på længere sigt søger at sikre forbrugernes interesser, end om Aalborg Kommunes ELSAM aktier på kort sigt vurderes at være et par hundrede millioner mere eller mindre værd. Så jeg lever fint med, at Kaj Poulsen og ligesindede betragter mig som naiv, for politik handler også om principper og værdier. (forkortet af red.)