Kirkepolitik

Politik hører ikke hjemme i kirken

Nu da bispevalget i Aalborg Stift er i sin afgørende fase-med to kandidater tilbage, må det være i alles interesse med oplysninger om kandidaternes gøremål i deres tidligere karriere!

Den sidste tids debat om den kvindelige bispekandidats ægtefælles besværligheder for menighedsrådet i Sennels får nogle faktuelle ting frem i min erindring fra bispekandidatens tid som provst i Skørping (Hadsund provsti 1997-2004). Da man sidst i halvfemserne i kandidatens embedsperiode som provst byggede ny sognegård i Skørping, var vi nogle personer, der stillede spørgsmål ved nødvendigheden af sognegårdsbyggeriet. Derfor blev der indkaldt til et orienteringsmøde om sognegårdsbyggeriet. På dette møde stillede jeg nogle spørgsmål til långivers pengetank (stiftets kirkekapitaler og legatgravstedskapitaler), som man finansierer sognegårdsbyggerier/kirkecentre med. Mine spørgsmål til den kvindelige provst og nu bispekandidat til de indbetalte legatgravstedskapitalers afvikling i den forvalgte periode, kunne hun ikke svare på, men jeg ville senere få et skriftligt svar, som jeg også efterfølgende fik tilsendt. Min oplevelse var, at da hun ikke kunne svare mig på regelsættet for legatgravstedsindbetalingerne, begyndte hendes ægtemand højlydt at ytre og blande sig i debatten, til stor forundring for de tilstedeværende i sognegården. Det, der nok kan undre én, er, at bispekandidaten ikke har sørget for, at konflikten med hendes mand som part i striden med menighedsrådet i Sennels ikke er blevet afsluttet/lukket inden bispevalget, så kandidaten kunne fremstå som en god og kompetent konfliktløser, som er en vigtig og nødvendig ballast for den nye biskop. Da den kvindelige bispekandidat var provst i Skørping, blev der i hendes embedsperiode opbygget en større og større økonomisk underbalance i provstiet, der endte med, at man måtte søge om afdragsudsættelse i stiftet af lånene på både sognegårdsbyggeriet i Skørping og Bælum, uanset at der samtidigt blev arbejdet på et projekt af lignende art i Terndrup. Så det var måske ikke så ubelejligt endda, da hun søgte om sin afsked fra provsteembedet i 2004. For mig og andre menighedsrådsmedlemmer bør det være vigtigt med valget af en ny biskop, at man besidder evnen til samarbejde, nytænkning og ikke mindst evnen til en vis økonomisk indsigt, da den nye biskop skal administrere hen ved ca. 750 mill.kr., der på nuværende tidspunkt ligger i Aalborg Stiftsmidlers kirkekapitaler og embedskapitaler. Da der sidste gang skulle vælges biskop, og valget stod mellem Søren Lodberg Hvas og Karsten Nissen, gik der også politik i valget, ligesom vi kan opleve det ved dette bispevalg med Inge Kjær Andersens indlæg ”På kanten” i NORDJYSKE d. 2. marts, hvor hun håber, at vælgerne vil sætte krydset ved den kvindelige bispekandidat. Med Inge Kjær Andersen anbefaling oplyser hun også, at hun er medlem af den socialdemokratiske hovedbestyrelse og formand for Kirkepolitiske Netværk. Med disse politiske meningstilkendegivelser fra Inge Kjær Andersen får det også ved dette bispevalg mig - og forhåbentlig andre menighedsrådsmedlemmer - til at stemme på en kandidat, der ikke bliver anbefalet af nogen politiske foreninger, da kirken bør være et sted, hvor politik ikke hører hjemme!