Politik i generne

Tidligere britiske premierminister Harold Wilson.

Tidligere britiske premierminister Harold Wilson.

{ De skarpsindige og historiekyndige læsere har måske bemærket ligheden - og den er god nok. Matematikprofessoren Robin Wilson er søn af den piberygende Harold Wilson, der var britisk premierminister i 1964-70 og 1974-76. Under interviewet ønsker Robin Wilson dog ikke at tale om sin far, da han ofte har følt sig udstillet som ”søn af premierministeren” i medierne. - Min politiske interesse er vel hverken større eller mindre end hos andre almindelige borgere, siger Robin Wilson.