EMNER

Politik med navlepilleri

Danske politikere lader ofte som om, at EU ikke findes, bemærker Lone Dybkjær

X er farligt. Forbyd X. Umiddelbart lyder det som logik for burhøns - men det burde langt fra være logik for en dansk politiker. På en lang, lang række områder betyder EU nemlig, at forbuddet med X enten er tåbeligt eller decideret umuligt. Lone Dybkjær (R) arbejder på 10. år i Bruxelles. Med en fortid (og formentlig en fremtid) i Folketinget kender hun både dansk og europæisk lovgivning. Og stort set hver eneste uge må hun tage sig til hovedet, når hun læser danske aviser. - Der er en masse områder, vi har valgt at samarbejde om på europæisk plan, fordi vi mener, det er en god idé. Men det afspejler sig stort set ikke i den danske debat, siger Lone Dybkjær. - I stedet for at sige "det vil jeg prøve at gøre noget ved i EU-systemet" siger politikerne: "Det vil jeg gøre noget ved". Og det lyder jo mere effektfuldt, selv om det ikke kan lade sig gøre. Ofte kræver det blot almindelig logik at gennemskue, når politikernes forsøg på at vise handlekraft i virkeligheden er ren lerdueskydning. For eksempel med sovebusserne. For et nationalt dansk forbud mod sovebusser ville blot betyde, at danske skientusiaster blev kørt til Alperne i tyske busser frem for danske. - Og det ville jo være til skade for de danske vognmænd. Men jeg forstår på sin vis også politikerne i Folketinget. Man vil jo godt vise handlekraft, siger Lone Dybkjær, der understreger, at hun ikke er inde i den konkrete sag om sovebusserne. Ofte udtaler danske politikere op om ting, de ikke har indflydelse på, tilføjer hun. Enten fordi stramninger ville være i strid med det indre marked eller fordi reglerne slet og ret besluttes i EU. Det sidste er typisk regulering af miljø, fødevarer og erhvervslivet. - I nogle sammenhænge skal man som politiker være modig og sige: Det her er ikke vores bord - men vi får også langt mere glæde af, hvis det besluttes på europæisk plan.