Politik og nye visioner for kulturen

AABYBRO:Informationsfolder, kulturseminar og oprettelsen af en igangsættergrupper. Det er nogle af visionerne i den netop vedtagne politik for alle områder inden for kultur- og fritidslivet iAabybro Kommune. - Dette vil være med til at styrke vores institutioner og hjælpe med at få flere brugere involveret. De institutioner, som ikke har en bestyrelse, får nu brugerråd, så lederne har nogle at spille bold med, siger Karlo Jensen (V), formand for kulturudvalget. Det skal også sikre spændende tilbud for hele familien og videreudvikle aktiviteter med børnekultur. Det skal bl.a. ske via Region Aalborg samarbejdet, men også ved at give Nordjyllands Mediecenter en central placering i det lokale kulturliv. Der skal udgives en folder med alle kultur- og fritidstilbud i området, og der skal nedsættes en koordinatonsgruppe, som skal komme med forslag til kulturelle tiltag og aktiviteter med afsæt i møderne i Ideforumet og byrådets temamøder. Aabybro Kommunes Musikskole skal yde et væsentligt bidrag, og én gang om året skal der holdes et kulturseminar, hvor politikere, forvaltning og en bred kreds af aktørere gør status og udvikler ideer.