Lokalpolitik

Politik også for kvinder

Valgkampen til den kommende kommunalvalg er så småt skudt i gang. Fokus er primært rettet mod den forstående kommunesammenlægning og de divergenser og harmonier, der nu engang opstår på den konto.

Heldigvis har NORDJYSKE også formået at rette fokus mod et andet og for mig at se centralt emne i forbindelse med det kommende kommunalvalg, nemlig kvindernes rolle i kommunalpolitik. Fakta er, at over halvdelen af Danmarks befolkning er kvinder, fordi vi simpelthen lever længere, mens andelen af kvinder i kommunalpolitik ligger omkring 27 pct.. Men kan med andre ord stille spørgsmålstegn ved det repræsentative islæt fra den samlede befolkning. Politik er for mit vedkommende ikke kun for mænd omkring 50, politik er for alle, hvis man har interessen. Det har kvinderne mig bekendt også , men ofte opererer de mere i det skjulte og deltager i – for dem at se - umiddelbart mere nærværende organer som forældreråd og børnehavebestyrelser. Det gider mænd nemlig ikke, da det ofte indbefatter en hel del praktisk organisering. Mænd er mænd og mænd skal have overblikket, tænke de store linier og dominere samfundsordenen, for at sætte det lidt på spidsen. At være kvinde i kommunalpolitik kræver "sin mand" og en udvidet speditøreksamen for at få den hjemlige logistik til at hænge sammen, men det kan sagtens lade sig gøre. Man skal blot lade være med at dyrke en udpræget kvindelig svaghed, nemlig den kronisk dårlige samvittighed, og huske på, at man er gået ind i politik, fordi man mener at kunne bidrage med noget – noget væsentligt. Men der skal arbejdes hårdt, for mænd har en tendens til altid at pege på hinanden, når vigtigt poster skal besættes. Der skal med andre ord gøres et godt og grundigt hjemmearbejde, så argumentationen er holdbar og skudsikker. Men det er min klare overbevisning af byrådene rent faktisk har brug for "the female touch". Man kan selvfølgelig hævde at kønnet er ligegyldigt, så lang tid politikeren passer sit job, men fakta er altså, at kvinder og mænd vægter ting forskelligt og tænker forskelligt og vi har netop efter det kommende valg brug for så mange aspekter som muligt for at skabe de bedst tænkelige rammer i de kommende kommuner. Mangfoldighed skaber udvikling og det er præcis begrebet udvikling, der skal være omdrejningspunktet i den kommende byrådsperiode, hvor forskellige kulturer, arbejdsformer og værdier skal forenes til fælles kultur, arbejdsform og værdi. Her kan vi som kvinder bidrage med noget essentielt. Men tænk nu hvis det var omvendt, at byrådene i Danmark havde en kvindelige majoritet på 73 pct., så ville mændene uden tvivl begræde, at de i sin tid gav kvinderne valgret (!)