Lokalpolitik

Politik på dagsordenen

Frodig debat trods beskedent fremmøde

Po­li­ti­ker­ne Ka­ren Øs­ter­gaard, Mo­gens Jes­per­sen, Poul Berg­mann og Jess Laur­sen vil­le ger­ne snak­ke po­li­tik, og det sam­me gjaldt for­man­den for Ven­stres væl­ger­for­en­ing, Jør­gen Lyngs­ø.

Po­li­ti­ker­ne Ka­ren Øs­ter­gaard, Mo­gens Jes­per­sen, Poul Berg­mann og Jess Laur­sen vil­le ger­ne snak­ke po­li­tik, og det sam­me gjaldt for­man­den for Ven­stres væl­ger­for­en­ing, Jør­gen Lyngs­ø.

HADSUND:Trods det beskedne fremmøde til debatmødet lykkes det alligevel i løbet af små tre timer at få en god dialog om kommunale veje og vildveje. Politikerne, Poul Bergmann (S), Mogens Jespersen (V), Jess Laursen (V) og Karen Østergaard, fortæller, at der bag de højprofilerede sager, som behandles i pressen, arbejdes på mange fronter: Der er fokus på et stigende sygefravær blandt borgerne, ikke mindst de kommunalt ansatte, og der er enighed om, at den historisk lave ledighed skal udnyttes til at få de sidste, meget ¿tunge¿ ledige i arbejde. Alle fire ømmer sig over den igangværende sparemanøvre, ¿den værste hestekur¿, Poul Bergmann har været igennem i sine 17 år i byrådspolitik. Mogens Jespersen fortæller åbenhjertigt, at han ikke er spor overrasket over den nye kommunes vanskelige økonomiske situation. - Alle fire gamle kommuner havde travlt med at sørge for sig selv inden sammenlægningen. Vi havde selv travlt med at få gennemført nogle ting, fordi vi godt vidste, at de andre ikke ville være med til det efter sammenlægningen, forklarer han. Gigantinvestering på vej Jess Laursen fortæller, at vandet er blevet dobbelt så dyrt, fordi man på langt sigt polstrer sig til en gigantisk investering i et nyt rensningsanlæg. Altså stort og småt fra den del af det politiske liv, der ikke er så meget fokus på, som for eksempel en af tidens varme kartofler, besparelsen på Bie Centret. Den får dog også et par kommentarer med på vejen fra Poul Bergmann og Mogens Jespersen. Førstnævnte beskylder sidstnævnte for at have været på ¿charmeoffensiv¿ ved sit besøg på centret og sin efterfølgende afvisning af at spare dér. - Jeg har besøgt Bie Centret fire gange, og det er fremragende ting, der foregår dér. Men vi er nødt til at spare. Sundheds- og omsorgsudvalget må holde hårdt for, det har du jo været med til at sørge for i økonomiudvalget, siger Poul Bergmann. Mogens Jespersen mener dog, at det er fint, at borgere beder politikerne om at tage tingene i øje, inden de svinger sparekniven. - Ellers har vi jo kun et stykke papir at forholde os til, bemærker han. Nul landsbyromantik Borgerne byder også ind, dels med uddybende spørgsmål, dels med konkrete ideer til, hvad man skal gribe fat i. Bustransporten - både af skoleelever og mere modne borgere - giver anledning til mange sorger, og fra salen lyder der bekymringer for, at det vil være med til at udpine landsbyerne. Panelet medgiver, at det må kunne lade sig gøre at koordinere afgangene, så man ikke skal være flere dage om at komme fra den ene ende af kommunen til den anden. Men en reel opprioritering af den kollektive trafik er ikke på trapperne. - Jeg er bange for, at det er slut med landsbyromantikken. I fremtiden vil landsbyerne kun være for de ressourcestærke, der har råd til to, måske tre biler. Det er ikke muligt at forbedre bustrafikken væsentlig. Jeg tror i hvert fald ikke på det, siger Poul Bergmann, der i det spørgsmål er helt på linje med Mogens Jespersen. Og efterhånden som snakken bevæger sig ind på erhvervsliv, miljø, naturbevarelse, turisme, byudvikling, cykelstier, slankning af den kommunale administration og så videre, bliver det mere og mere tydeligt, at partiskellene ikke har den store betydning. Og det er da også, hvad Jørgen Lyngsø, formanden for Venstres vælgerforening konkluderer, da han runder aftenen af og takker for en god debat: - På det her niveau af politik er det lige før, man kan blive mere enig med sin modpart end sin partifælle.