Politik skyld i elendighed

Det er en realitet, at når rigdommen kommer før visdommen, bliver velstanden altid brugt til selvdestruktion, f.eks. via spiritus, tobak, narkotika, piller, medicin m.v. Det så vi bl.a. på Grønland, hvor den fine fangerkultur gik tabt, da man begyndte med "økonomiske forbedringer". Overalt på planeten vokser utilfredsheden proportionalt med den kunstige, lånte velstand og den overalt ekspanderende arbejdsløshed, ikke mindst fordi menneskene endnu ikke forstå at forvalte velstand og derfor ødelægger både sig selv og sine omgivelser. Størstedelen af den uægte kunstige velstand er kommet før visdommen, der er funderet på den evige sandhed "alt med måde". Ikke mindst i de mere velstående kredse er overforbruget af spiritus, narkotika, tobak, medicin, sexflakkeri, korrpution, holdningsløshed, løgn og orddrejeri blevet den almindelige hverdag, der ofte kræver psykiatrisk assistance. Der, hvor velstanden kommer før visdommen, ender det hele i den totale elendighed og det store, atomare kaos. Det, der skal til, er ikke en anden politik, men en verden uden politik, da netop politikken er skyld i den store elendighed, især på det mentale område, denne verden nu befinder sig i. Mennesket kan ikke hjælpes udefra. Det kan kun hjælpes indefra af det enkelte menneske selv, og netop derfor skal vi oprette en anden verdensorden uden politikere. Ernst Simonsen Stationsmestervej 11, Aalborg SV