- Grotesk at tro at natur og byggeri kan gå hånd i hånd

Trods forsøg på at imødekomme indsigelser fra foreninger og borgere, er der fortsat mange, der misbilliger planerne om et nyt sommerhusområde i Rødhus Klit 

Jammerbugt Kommune har revideret forslaget til lokalplanen for et sommerhusområde i Rødhus Klit. Dette forslag møder dog fortsat modstand. I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 82 indsigelser. <i>Arkivfoto: Henrik Bo</i>

Jammerbugt Kommune har revideret forslaget til lokalplanen for et sommerhusområde i Rødhus Klit. Dette forslag møder dog fortsat modstand. I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 82 indsigelser. Arkivfoto: Henrik Bo

RØDHUS:Ejerne af de 148 feriehuse i Rødhus Klit og foreninger lægger ikke skjul på deres utilfredshed over, at Jammerbugt Kommune vil bane vejen for, at Calum A/S kan opføre 58 sommerhuse i Rødhus Klit.

Et revideret forslag til lokalplan har været i offentlig høring, og i den forbindelse har kommunen modtaget 82 indsigelser fra borgere og foreninger, og fælles for dem alle er, at de taler mod projektet.

Det er anden gang, at projektet er i høring. I februar sidste år sendte Jammerbugt Kommune et lokalplansforslag i høring i otte uger. Dengang modtog kommunen 101 høringssvar, og der blev udarbejdet et nyt forslag til lokalplan, hvor kommunen forsøgte at tage hensyn til indsigelserne. 

Der var blandt andet ændret på størrelsen af husene fra 180 kvadratmeter til maksimalt 150 kvadratmeter og blot én bygning på hver grund modsat tidligere en garage/anneks på 50 kvadratmeter. Trods dette forsøg på at imødekomme nogle af kritikpunkterne, som kom i forbindelse med det første forslag til lokalplan, er der generel modvilje mod Calum A/S's byggeprojekt. Det fremgår af en aktindsigt, som Nordjyske har fået. 

Blandt de mange indsigere er Fritidshusejernes Landsforening, som repræsenterer 142 grundejerforeninger i hele Danmark. Foreningens formål er at varetage medlemsforeningernes interesser i forhold til offentlige myndigheder. 

- I den her sag er vi enige om , at vi bør tænke på Danmarks kulturarv og sikre, at værdifulde naturområder ikke ender som det rene "Klondyke". Der er tale om områder, som indeholder truede arter som eksempelvis markfirben, siger medlem af bestyrelsen, Inger-Lise Carstensen.

- Skal der etableres nye huse i området, mener vi, at man skal forsøge at inddrage de relevante parter og finde en løsning, der passer i den eksisterende arkitektur, siger hun. 

Kompromitterer naturen

Danmarks Naturfredningsforening skriver i sin indsigelse, at foreningen "indtrængende opfordrer Jammerbugt Kommune til ikke at vedtage Lokalplan 18-002".

- I min vildeste fantasi kan jeg ikke se, hvordan man i det område kan opføre 58 sommerhuse uden at kompromittere de landskabsmæssige værdier, beskyttelsen af områdets arter og naturen, siger Søren Rosenberg, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt.

Illustration af, hvordan det kan komme til at se ud med nye sommerhuse i Rødhus Klit. <i>Illustration: Jammerbugt Kommune</i>

Illustration af, hvordan det kan komme til at se ud med nye sommerhuse i Rødhus Klit. Illustration: Jammerbugt Kommune

Ifølge lokalformanden indeholder lokalplanområdet §3-arealer, det vil sige, at det er et beskyttet naturområde, som kræver en dispensation, hvis man ønsker at lave noget, der ændrer denne status.

- Der er endvidere arealer med djævelsbid, som er livsnødvendige for sommerfuglen hedepletvinge. Der er fundet adskillige forekomster af markfirben. Jeg synes ikke, at man kan forsvare dette byggeri og samtidig mene, at man tager hånd om naturen. Det er helt grotesk, siger han.

- Et eventuelt nybyggeri bør være i harmoni med det eksisterende byggeri, hvor husene alle er mindre end 80 kvadratmeter og i samme arkitektur uden at kompromittere naturbeskyttelsen og det fine kuperede terræn med habitatnaturtypen gråklit, siger Søren Rosenberg, der endvidere stiller spørgsmålstegn ved arealets zonestatus, idet han ikke finder det dokumenteret, at der er tale om et sommerhusområde.

- Jurister i foreningen har undersøgt sagen, området blev udlagt til ferieby/feriehuse i et erhvervsområde og ikke sommerhuse. Helt grundlæggende mener vi, at kommunens udlægning af området som sommerhusområde er forkert, og derfor er forudsætningen for planen ikke til stede, siger Søren Rosenberg.

Den opfattelse har Jammerbugt Kommune imidlertid ikke. Kommunen har haft advokatfirmaet, Kromann Reumert, til at vurdere, hvilken zonestatus området har. Her lyder vurderingen, at den nuværende status er sommerhusområde. 

I nyt lokalplanforslag bliver det muligt at bygge op til 150 kvadratmeter. <i>Christian Made Hagelskjær</i>

I nyt lokalplanforslag bliver det muligt at bygge op til 150 kvadratmeter. Christian Made Hagelskjær

Den vurdering er Søren Rosenberg uenig i, og Danmarks Naturfredningsforening har ikke tænkt sig at opgive kampen.

- Hvis kommunen vælger at vedtage lokalplanen, vil vi grundigt overveje at indbringe sagen til Planankeklagenævnet, siger han. 

Efter planen skal lokalplanforslaget behandles af  Teknik- og Miljøudvalget 28. november, og 15. december skal sagen drøftes i kommunalbestyrelsen. 

Området i Rødhus

  • Lokalplanområdet er beliggende syd for Rødhus og har et areal på 11,5 hektar.
  • Advokatfirmaet Kromann Reumert har udarbejdet et juridisk notat for Jammerbugt Kommune om zoneforholdene i området. Konklusionen fra dette juridiske notat er, at ejendommens nuværende zonestatus er sommerhusområde. Dette beror på, at ejendommen tidligere - og forud for etableringen af det gældende zonesystem - var omfattet af en byplanvedtægt ("Byplan nr. 1 vedrørende kystområdet" fra 1953), der fastsatte nærmere bestemmelser om ejendommens anvendelse, bebyggelsesmuligheder, bebyggelsens udformning mv. Byplanvedtægtens bestemmelser for ejendommen har - efter Kromann Reumerts opfattelse - karakter af regulering af et sommerhusområde.
  • Set fra de nuværende Rødhus Klit-ejeres synspunkt er der dog den hage ved notatet, at Kromann Reumert hele vejen igennem samtidig har været advokat for ejendomsudvikleren Calum, der gerne vil bygge 58 større og individuelt opførte sommerhuse.
  • De eksisterende boliger i området er alle under 80 kvadratmeter.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.