Politiker: - Det er da tosset

Folketingsmand Bjarne Laustsen efterlyser national madordning på landets skoler

skolemaden er i fare på flere skoler, efter ordning med Bavnebakkeskolen, Øster Hornum Skole og Vokslev Friskole er sagt op. Arkivfoto

skolemaden er i fare på flere skoler, efter ordning med Bavnebakkeskolen, Øster Hornum Skole og Vokslev Friskole er sagt op. Arkivfoto

Med henvisning til omtalen forleden i NORDJYSKE, rejser den nordjyske folketingsmand Bjarne Laustsen nu spørgsmålet om et dagligt måltid mad til hver eneste skoleelev over for fødevareminister Eva Kjer Hansen. Det sker ved, at Folke- tingets udvalg for fødevarer, landbrug og fiskeri beder ministeren kommentere artiklen i NORDJYSKE 7. januar, "Krav rammer skolemad". Laustsen og udvalget vil desuden gerne have oplyst, hvordan ministeren mener problemet vil kunne løses. Eva Kjer Hansen bliver også spurgt, om "hun på baggrund af eksemplet fra Støvring vil tage initiativ til at udvikle en national ordning, der sikrer rimelige rammer for indgåelse af aftaler om leverancer af skolemad?" Bjarne Laustsen gør opmærksom på, at fødevareministeriet sidste år gennemførte en række forsøg med madordninger på skoler over hele landet. Forsøgene udløb til nytår. Han hæfter sig også ved, at maden fra SuperBest i Støvring er fremstillet efter vejledning af en diætist. - Det er jo fuldstændig tosset, hvis en ordning alle tilsyneladende er tilfredse med ikke kan fortsætte, understreger Bjarne Laustsen. Det er regeringens målsætning, at alle skoleelever skal have tilbud om et måltid mad hver dag. - Det gælder om at bevare de lavbureaukratiske ordninger, slutter Bjarne Laustsen.