EMNER

Politiker er parat til at se på kørepenge

Hvis der viser sig at være lovhjemmel til at give sygeplejestuderende kørepenge i praktiktiden, er amtsrådlem Per Nielsen (V) parat til at overveje sådan en løsning.

- Det vil i givet fald være nyt for mig, hvis der viser sig at være lovhjemmel til at yde kørselsgodtgørelse til sygeplejestuderende i praktik. Men hvis det viser sig at være tilfældet, er det en mulighed vi bør drøfte politisk, siger han. - Ofte får studerende jo en vis tilknytning til det sted, hvor de har været i praktik. Hvis kørepenge til praktiksteder langt væk fra uddannelsesstedet kan sikre rekrutteringen af sygeplejersker til de mindre sygehuse, en det da noget, vi bør overveje, tilføjer Per Nielsen, som er medlem af amtets sundhedsudvalg. I samme åndedrag gør han opmærksom på, at udgiften i givet fald betyder tilsvarende besparelse et andet sted på det amtslige budget. Hvis de sygeplejestuderende skal have kørselsgodtkørelse, har amtet udregnet den samlede årligt udgift til en halv million kroner. De sygeplejestuderende er utålmodige efter at få et svar fra amtet, efter de de i september sendte et brev, hvori de argumenterede for at få kørselsgodtgørelse, når de skal i praktik. For nogle studerende koster det op til 5000 kroner i studietiden at komme til og fra praktikstedet. Når amtet endnu ikke har svaret de studerende, er det fordi amtet venter på et svar fra indenrigsministeriet om, hvad reglerne i virkeligheden er. Amtet har tidligere fra undervisningsministeriet fået at vide, at der ikke er lovhjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse til studerende på uddannelsesstøtte. Men indenrigsministeriet har på et tidspunkt givet det modsatte svar til Dansk Sygeplejeråd. Indenrigsministeriet har lovet at komme med et svar hurtigst muligt. Dog uden at sætte dato på.