Lokalpolitik

Politiker får medhold i klage

Otto P. Kjær (UP) har ret i at Tilsynsrådet ikke gjorde sit arbejde godt nok i sag om kur- og helsecenter

FJERRITSLEV:Det plejer at være Tilsynsrådet, der uddeler næser til kommunalpolitikere, men nu må rådet i Nordjyllands Amt selv indkassere en af slagsen fra Indenrigsministeriet i en sag fra Fjerritslev. Det sker efter at kommunalbestyrelsesmedlem Otto P Kjær (UP) i december 2001 blev så utilfreds med en afgørelse fra Tilsynsrådet i sagen om Fjerritslev Kommunes behandling af et planlagt kur- og helsecenter ved Klim Strand, at han klagede til ministeriet over rådets afgørelse. Nu har Otto P. Kjær fået medhold i, at Tilsynsrådet ikke har gjort arbejdet godt nok, og sagen skal nu genoptages. Kurcenteret blev aldrig til noget, men kommunens håndtering af sagen er så principiel, at Otto P. Kjær ønskede forløbet i byrådssalen efterprøvet. - Det er vigtigt at få undersøgt, hvor grænsen går for kommunens samarbejde med private virksomheder, siger Otto P. Kjær. Han klagede i januar 2000 til Tilsynsrådet over kommunens politiske behandling af det planlagte kurcenter, blandt andet over, at en samarbejdsaftale med Skanska Jensen A/S om etableringen af centeret var henlagt til et lukket kommunalbestyrelsesmøde. Det skete efter firmaets ønske på grund af forretningshemmeligheder. Otto P. Kjær ønskede sagen på åbent møde, uden at firmanavnet blev nævnt, men det blev nedstemt af kommunalbestyrelsen og senere også afvist af Tilsynsrådet. Nu siger Indenrigsministeriet, at Otto P. Kjær har ret i at punktet skulle på åbent møde. - Det kunne ikke forventes, at der ville blive fremdraget fortrolige oplysninger, skriver ministeriet. Spørgsmål om aftale Otto P. Kjær har også bedt Indenrigsministeriet se på lovligheden i kommunens samarbejde med Skanska, både med hensyn til en forkøbsaftale om køb af grunden ved Havvejen og en lovet etablering af adgangsvej til kurcenteret. For det første kan kommunen ikke købe og videresælge byggegrunden, da det ikke er en kommunal opgave at drive ejendomshandel. Hvis kommunen vil købe en grund, skal det være til kommunale formål, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode. Om et kur- og helsecenter opfylder det formål, er Tilsynsrådet nu blevet pålagt at undersøge. Desuden skal rådet undersøge, om kommunen har betalt 169.245 kr. til den initiativgruppe, der udarbejdede projektet. Hvis den har, skal der redegøres for kommunens interesse i at give denne støtte. Med hensyn til den lovede adgangsvej er det op til Vejdirektoratet at afgøre, om vejen tjener et formål, der gør at den kan kaldes offentlig vej. Otto P. Kjær oplyser, at han vil anmode om denne vurdering. Forklaring sendes Borgmester Otto Kjær Larsen (V) oplyser efter et økonomiudvalgsmøde, hvor anmodningen fra Tilsynsrådet om forklaring var på dagsordenen, at forvaltningen nu udarbejder et udkast til et svar. - Vi har hverken købt eller solgt grunden, og vi har på ingen måde betalt for initiativgruppens arbejde, understreger Otto Kjær Larsen. - Jeg har brugt lidt tid som formidler i sagen, men der er ikke brugt penge af kommunekassen. Med hensyn til lukket og åbent møde besluttede vi dengang at tilgodese en mulig investor, uanset at det kunne udløse en næse, forklarer han. I spørgsmålet om adgangsvej til kurcenteret siger borgmesteren, at man mente den ville være af så stor betydning for almenheden, at man med rette kunne anlægge den som offentlig vej.