Politiker forsømmer hvert fjerde møde

Hver fjerde gang amtsrådets sundhedsudvalg holder møde, står Venstremanden Jens Christian Larsens stol tom.

NORDJYLLAND: - Det er problematisk, og jeg synes, han forsømmer mere end rimeligt. Vælgerne har en forventning om, at er man valgt, møder man også op, siger formanden for Venstres amtsrådsgruppe, viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp. Jens Christian Larsen, der har en fortid som borgmester i Frederikshavn, blev i 2001 nyvalgt til både Folketinget og amtsrådet. Siden har han prøvet at passe begge hverv. Ifølge en statistik, som amtet har udarbejdet, har han forsømt 11 af sundhedsudvalgets 44 møder indtil nu - senest i sidste uge, hvor han varetog hvervet som valgobservatør i Moskva, udsendt af Folketinget. Amtsrådets møder er Jens Christian Larsen en mere flittig gæst til. Her har han kun forsømt tre af 23 møder. Formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF), siger, at amtsrådsmedlemmets fraværsprocent primært er et Venstre-anliggende. - Men det er ikke befordrende for en ordentlig og kvalificeret behandling af tingene, at ikke alle følger arbejdet kontinuerligt, siger han. Næstformanden i udvalget, Chr. Bach Iversen (V), forsvarer sin partifælle: - Jens Christian Larsen gør alt, hvad der står i hans magt, for at begrænse sit fravær, og han prøver at holde sig ajour med tingene. Så du ser slet ikke noget problem i en fraværsprocent på 25? - Ind imellem kan det være uheldigt. Jens Christian Larsen er ét af tre nordjyske folketingsmedlemmer, der også er engageret i kommunalpolitik. Anita Knakkergaard (DF), der også sidder i Aalborg Byråd, har forsømt syv ud af 44 byrådsmøder. Hun sidder desuden i forsyningsudvalget. Men her er hun mødt til 33 af de 38 møder. Folketingsmedlem Inge-Lene Ebdrup (V) sidder også i byrådet i Støvring. Hun har dog i en periode haft orlov fra arbejdet, men er netop vendt tilbage til byrådsarbejdet. Tema 1. sektion side 4