Socialforsorg

Politiker har selv oplevet tidstyranniet i hjemmeplejen

- Jeg fornemmede klart, at medarbejderne var pressede, siger Hans Poulsen (S)

HOBRO:Socialudvalgsformand i Hobro Hans Poulsen synes ikke, det er særlig behageligt at læse overskriften "Tidstyranni knækker hjælperne" torsdag i NORDJYSKE Stiftstidende om de sygemeldte medarbejdere i Hobro Kommunes hjemmepleje. På den anden side må Hans Poulsen give fagforeningskvinden Hanne Koch fra FOA ret i, at de ansatte i hjemmeplejen er pressede. Han har nemlig oplevet tidstyranniet på nært hold. For nylig mistede Hans Poulsen sin kone, Jette Poulsen, efter at hun havde været syg i længere tid. I de sidste tre-fire måneder af sit liv havde Jette Poulsen besøg af Hobro Kommunes hjemmepleje. Som politiker er Hans Poulsen vant til at forholde sig teoretisk til tingene, nu fik han, som han selv siger, en "anskuelighedsundervisning" i, hvordan virkeligheden ser ud, når man er pårørende. - Jeg har fået en tip-top service, og jeg vil godt understrege, at det er dygtige og professionelle mennesker, vi har ansat i hjemmeplejen. Men jeg fornemmede klart, at de var pressede. De levede i kalender og mobiltelefon. Der var mange, der rykkede i dem hele tiden - det kunne være pårørende, der ringede, fordi de pludselig stod med et problem, de ikke selv kunne magte. Når man har med mennesker at gøre, kan man jo ikke time og tilrettelægge alting i et skema, siger Hans Poulsen. Det er ikke optimalt, at man skaber en situation omkring et ældre eller sygt menneske, hvor den, der skal yde pleje hele tiden, bliver afbrudt. For at kunne yde omsorg skal medarbejderne have ro, og det får de ikke, som forholdene er nu. Hans Poulsen klandrer ikke medarbejderne, der gør deres job så godt de kan. Som politiker påtager han sig sin del af ansvaret for - sammen med ledelsen i hjemmeplejen - at have skabt et system med tidstyranni. - Hvis vi kører personalet for hårdt, går det både ud over både arbejdsmiljøet og de ældre. Og derfor kan jeg heller ikke bare afvise det, FOA siger, som noget vrøvl. Vi skal tage et opgør med skrivebordstænkning og gøre tingene bedre. Hvordan kan vi komme det spøgelse til livs, der hedder tidstyranni? spørger Hans Poulsen, der inviterer de ansatte i hjemmeplejen og fagforeningen FOA til en dialog. Værsgo' at komme med konstruktive indspark, siger han. Hans Poulsen minder om, at der op til kommunevalget i 2001 var en del debat i Hobro og andre kommuner om, hvordan man kommer væk fra skrivebordsmodellerne og skaber større tryghed og omsorg for de ældre. Der har været lagt op til store strukturændringer, men indtil videre er de ikke nået længere end til idéfasen. Diskussionen holdes dog i kog, og på tirsdag skal byrådet i Hobro til seminar om fremtidens ældre- og plejeboliger. - Når vi skal i gang med at lave budget for 2004, får vi formentlig en nul-ramme. Vi kan altså ikke løse problemerne i Hobro Kommunes hjemmepleje ved at ansætte flere folk. Det vi skal se på er, om vi bruger ressourcerne rigtigt. Over de næste to-tre år skal vi lave en omlægning inden for ældre- og plejeboliger og beslutte, hvordan vi skal prioritere. Hele ældreområdet skal nytænkes, siger Hans Poulsen.