Lokalpolitik

Politiker må ikke tale med om bane

Amtsrådsmedlem klager til Indenrigsministeriet over at være blevet sat uden for døren

NORDJYLLAND:Amtsrådsmedlem Per Nielsen (V) er af amtsrådet er udpeget som bestyrelsesmedlem i Nordjyske Jernbaner A/S, men han må ikke tale med, når amtsrådet diskuterer sager, der vedrører baneselskabet. Det gør, at Per Nielsen ikke føler, at han kan varetage den koordineringsopgave i spørgsmål om den kollektive trafik, som hans parti har bedt ham udføre, og det vil han ikke uden videre affinde sig med. Amtets jurister har vurderet, at Per Nielsen i kraft af sin post som bestyrelsesmedlem i Nordjyske Jernbaner A/S er inhabil, når amtet behandler sager vedrørende Nordjyske Jernbaner. Det betød, at Per Nielsen på det seneste amtsrådsmøde blev sat uden for døren. Det skete i øvrig sammen med socialdemokraten Henrik Ringbæk Madsen, der dog ikke havde indvendinger mod at skulle forlade amtsrådssalen. Per Nielsen var ene om at stemme for, at han havde lov til at deltage i behandlingen af en sag om Nordjyske Jernbaner. - Ved at stemme for, at jeg ikke er inhabil, har jeg sikret mig mulighed for at klage til Indenrigsministeriet, og det vil jeg gøre. Jeg føler mig som et gidsel. Min gruppe har netop ønsket, at jeg skulle have en koordinerende rolle inden for trafikområdet. Her har ideen været, at jeg både er medlem af bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab og bestyrelsen for Nordjyske Jernbaner. Men jeg kan ikke fortælle amtsrådet, hvad jeg oplever i bestyrelsen for jernbaneselskabet, og omvendt kan jeg ikke i bestyrelsen for Nordjyske Jernbaner berette om, hvad jeg oplever under amtsrådets behandling af sager vedrørende jernbanerne, siger Per Nielsen. På amtsrådsmødet forklarede amtsborgmester Orla Hav (S), at amtets jurister havde undersøgt spørgsmålet om inhabilitet, og her var der ingen tvivl om, at Per Nielsen og Henrik Ringbæk Madsen er inhabile i sager vedrørende Nordjyske Jernbaner. Det skyldes, at i sager vedrørende økonomi er der - efter amtets juridiske vurdering - ikke tvivl om, at amtsrådsmedlemmernes loyalitet først og fremmest ligger hos den bestyrelse, som de er medlem af. - Hvis der f.eks. er tale om salg eller køb, så er der ingen tvivl om, at loyaliteten skal ligge hos aktieselskabet. Men her er der tale om, at min gruppe mener at jeg skal udføre et koordinerende arbejde, og det kan jeg så ikke få lov til at udføre, siger Per Nielsen. Han mener, at det er vigtigt med en afgørelse fra Indenrigsministeriet. Går den ham imod, tror Per Nielsen, at konsekvensen kan blive, at amtsrådet til bestyrelsesposter i aktieselskaber vælger folk, der ikke har sæde i amtsrådet. I amtsrådet blev der henvist til sagen fra Aalborg Kommune, hvor Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) sammen med en håndfuld af sine byrådskolleger som medlemmer af bestyrelsen for Aalborg havn A/S optrådte i en dobbeltrolle. Det skete da Aalborg Havn solgte en grund til Aalborg Kommune. Sagen er netop afgjort i Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt. Rådet mener, at det var ulovligt, at medlemmer af Aalborg Byråd deltog i behandlingen af sagen. Efter tilsynsrådets opfattelse er medlemmer af bestyrelsen for Aalborg Havn A/S inhabile, når byrådet behandler sager, som havnen har en særlig interesse i. Tilsynsrådet vil dog ikke gøre mere ved sagen fra Aalborg.