Politiker med næse for det næste træk

Bent Sørensen, Lerumbakken 12, Nørresundby, fylder mandag 65 år.

Socialdemokraterne i regionsrådet har en gruppeformand, der er ekspert i at forudse sine modstanderes næste træk. I hvert fald kan fhv. borgmester Bent Sørensen kalde sig både fem-dobbelt dansk mester, Europamester samt stormester - i skak. Han er også stadig på 1. divisionsholdet i Nørresundby Skakklub. Bent Sørensen er født på Klim fjordholme nær Fjerritslev, men voksede op i Thy. Efter studentereksamen fra Thisted Gymnasium læste han fysik og matematik på Aarhus Universitet. 1973-97 underviste han i de to fag på Aalborg Katedralskole. Det politiske virke kom han først for alvor i gang med i 1982. Da blev han, der dengang boede i Vester Hassing, valgt for Socialdemokratiet til byrådet i Hals. Det år blev 11 af de 17 pladser besat med nyvalgte, og kommunens mangeårige førstemand og (næsten) enehersker, Venstre-borgmester Bernhard Møller Jensen, søgte at forklare dem, hvordan man - eller rettere: han - drev Hals kommune. Hals var dengang kendt for sin ekstremt lave skatteprocent. Kommunen brugte helst ikke penge og lånte dem i hvert fald ikke. Bent Sørensen tog mangen en verbal holmgang med borgmesteren om serviceniveauet. I 1996 indgik Bent Sørensen, der i mellemtiden var blevet kulturudvalgsformand og sit partis frontfigur, forlig om næste års budget uden om borgmesterpartiet Venstre, der sad på otte af de 17 mandater. Forliget indebar, at skatteprocenten steg med hele 1,5, og tilsyneladende var borgerne tilfredse med de serviceforbedringer, det udløste. I hvert fald gav vælgerne året efter Bent Sørensen mulighed for at overtage borgmesterposten. Det blev til i alt ni år i stolen, før Hals Kommune blev nedlagt. I de år blev især skolevæsenet kraftigt moderniseret - for lånte penge. Selv solide Venstrefolk i Hals og omegn roser i dag borgmesteren for at have gældsat kommunen, fordi det gav den og dens borgere et forspring, da de blev en del af Aalborg Kommune. Skakspilleren havde formentlig længe før forudset, at det kunne gå sådan! Som borgmester gjorde Bent Sørensen ikke meget væsen af sig udadtil. Han trivedes bedst med at støbe kuglerne og udstikke kursen, men måtte erkende, at hans spidskompetence ikke var at forklare kernen i en sag på 10 sekunder i medierne. I forbindelse med strukturreformen valgte han at kandidere til det ny regionsråd, hvor der har været god brug for hans forhandlingserfaring og evne til at få tingene til at glide. Han har blandt meget andet siddet over for mange af sine tidligere borgmester-kolleger som deltager i forhandlingerne om de sundhedsaftaler, der er indgået med regionens 11 kommuner. Desuden er han blevet formand for den socialdemokratiske gruppe. Bent Sørensen havde for en del år siden den sorg at miste sin første hustru. I 1999 giftede han sig med sin søns lettiske svigermor, Tamara. Parret flyttede i sommer fra Vester Hassing til Nørresundby. Med base her nyder Bent Sørensen at have fået mere tid - tid, som han blandt andet bruger på at få rejselysten opfyldt. I nogle tilfælde kan rejseoplevelserne kombineres med deltagelse i en skakturnering i udlandet. Det er dog på en ren turistrejse til Kina, han fejrer sin fødselsdag. Men skulle en kineser udfordre ham til et parti skak, siger Bent Sørensen næppe nej.