Lokalpolitik

Politiker på prædikestolen i Budolfi

AALBORG:Efter sommerpausen genoptages nu rækken af gudstjenester, hvor kendte nordjyder indtager prædikestolen i Klosterkirken. Tirsdag aften, 12. september, vil man kunne møde kulturchef i Nordjyllands Amt og medlem af Aalborg Byråd, Vibeke Gamst, i rollen som prædikant. Vibeke Gamst har sine rødder i Århus men har boet i Aalborg siden 1974. Hun er cand. jur. og har tidligere arbejdet både som advokatfuldmægtig og undervisningsassistent og som fuldmægtig ved Aalborg Universitet. Hendes nuværende stilling nedlægges sammen med Amtet til nytår, men en ny stilling venter som kultur- og fritidschef i Brønderslev-Dronninglund kommune. Hendes politiske interesse resulterede i, at hun i 2002 blev valgt ind i Aalborg Byråd, hvor hun repræsenterer Det konservative Folkeparti. Om sin prædiken siger Vibeke Gamst, at den vil tage udgangspunkt i den berømte historie, som Jesus fortæller om arbejderne i vingården, hvor alle ender med at få samme løn, uanset om de har arbejdet lidt eller meget. - Det er en saftig tekst, der siger noget om Gudsriget, som er så svært at begribe, og det andet rige, som vi har anderledes let ved at gå til med krumme kløer, siger Vibeke Gamst. Budolfi sogns menighedsråd og præster står bag arrangement.