Ældreforhold

Politiker raser over beskyldning om forkerte oplysninger

Byrådsmedlem Jørn Larsen holder fast i antallet af frit valg brugere

FREDERIKSHAVN:Jørn Larsen (S) er mildest talt ikke særlig tilfreds med de frederikshavnske hjemmeservicefirmaer, der beskylder ham for at fejlinformere. Uenigheden går på, hvor mange ældre i kommunen, der har valgt et privat firma til at gøre rent hos dem. Jørn Larsen sagde ved seneste byrådsmøde 18, men firmaerne siger, at de har over dobbelt så mange tilmeldte - 38. - På vores socialudvalgsmøde den 10. juni fik vi en redegørelse fra forvaltningen om, hvor mange, der havde meldt til til frit valgs-ordningen. Da var tallet 18, og det var baseret på den seneste opgørelse fra den 26. maj. Jeg må gå ud fra, at forvaltningen giver os de rigtige tal, siger Jørn Larsen. Han erkender dog, at antallet af ældre i mellemtiden er steget, men her retter han skytset tilbage mod hjemmeservicefirmaerne. For deres optælling holder heller ikke vand. - I øjeblikket er der er 29, der har tilmeldt sig private leverandører. 1. juli kommer der yderligere fem og 1. august yderligere fire. Så først til den tid når vi op på 38 brugere, som de private firmaer siger. Men det kan også være, tallet til den tid ryger ned på tyve. Det er nemlig ikke et stationært tal. Ved det seneste byrådsmøde kaldte Jørn Larsen det vanvittigt, at bruge pengene på den måde, som frit valg ordningen kræver. Han stillede et regnstykke op, hvor han dividerede den samlede udgift med de 18 brugere og nåede frem til, at ordningen kostede kommunen 130.000 kroner per næse. Han erkender, at tallet bliver lavere jo flere brugere, der er tilmeldt. Men det ændrer ikke på hans generelle synspunkt. - Der er kun visiteret 16 timer og 20 minutter om ugen. Jeg mener, man kunne have fundet en meget mere fornuftig måde at bruge 2,3 millioner på, siger Jørn Larsen. Skingrende absurd Venstres Laurits Korsgaard er ikke overraskende enig med VK-regeringen om, at frit valg-ordningen er god. Han mener, at det ingen steder hører hjemme at bruge tallene, som Jørn Larsen gør. - Selv om der med tiden kommer flere brugere til, så vil det altid se skingrende absurd ud, hvis man bruger Jørn Larsens model. Men virkeligeheden er en anden. Frit valg-ordningen skal bruges til at give de kommunale leverancer konkurrence, så de ældre får en bedre kvalitet både fra det private og offentlige. Desuden får vi et bedre overblik over, hvordan vi bruger de ganske mange penge på ældre- og handicapområdet, siger Laurits Korsgaard. Jørn Larsen ryster på hovedet over kvalitets-argumentet. - For halvdelen af de 2,3 millioner kroner, kunne vi have gjort rent hos alle ældre hver 14. dag i stedet for hver tredje uge som nu. Det er kvalitet og noget, de ældre kan forstå, argumenterer Jørn Larsen.