Politiker siger nej til centers brug af psykoterapi

Kun psykologer og psykiatere bør give terapi

AALBORG:Hvis det er decideret psykoterapi, som pædagoger og socialrådgivere med kortere efteruddannelser i psykoterapi udfører i Aalborg Kommunes Ungdomscenter, så skal det bringes til ophør. Det mener medlem af Aalborg Byråds socialudvalg Rainer Dannemare (K). På et socialudvalgsmøde i november, hvor ungdomscenterets ledelse deltog, blev der udfærdiget en erklæring om, at terapi kun anvendes som en del af en socialpædagogisk indsats. På den baggrund gav et enigt socialudvalg sin opbakning til ungdomscenterets metoder. - Men jo mere jeg hører om sagen, jo mere bliver jeg i tvivl om, hvad der ligger i den formulering, for er det overhovedet muligt at anvende elementer fra psykoterapien, uden at det bliver til psykoterapi? Det lyder underligt for mig, for det er svært at trække en grænse mellem socialpædagogik og terapi, siger Rainer Dannemare. Af ungdomscenterets eget materiale fremgår det, at 464 unge i 2001 var til "individuelle samtaler/terapi". Rainer Dannemare ønsker svar på, om brugen af psykoterapi i det socialpædagogiske arbejde stadigvæk er - psykoterapi. - Jeg er i tvivl, om de arbejder med det, de er uddannede til, eller om de er inde på et felt, de ikke ved nok om. Jeg mener ikke, at det er rimeligt, at socialpædagoger med korte kurser laver psykoterapi. De kurser er ikke tilstrækkelige. Psykoterapi bør kun udføres af psykologer og psykiatere. Hensynet til de unge vejer tungere end hensynet til socialpædagogers eksperimenteren, siger han. Rainer Dannemare støtter sin byrådskollega, Anita Knakkergaard (DF), der har bedt sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tage stilling til, om der må foregå terapi i de kommunale ungdomscentre og lignende, hvilke faggrupper der må bedrive psykoterapi, og hvor grænsen for behandling går. - Nu afventer jeg ministerens svar, og alt afhængig af hans svar vil jeg tage spørgsmålet op i socialudvalget igen, siger Rainer Dannemare. Også Kristelig Folkepartis medlem af byrådet, Inge Ibsen Fomcenco, har reageret på NORDJYSKEs artikler, som beskrev et af ungdomscenteret velbesøgt psykoterapikursus, hvori der indgår elementer som zen, healing, transpersonel psykologi og orgasme. Hun vil nu tage kontakt til socialrådmand Birgit Ekstrøm (S). - De offentlige efteruddannelsesmidler skal bruges fornuftigt. Jeg vil undersøge, hvad det er for et efteruddannelsestilbud, de ansatte på ungdomscenteret får, hvad det indeholder, og hvad de bruger det til i forhold til de unge, siger hun. Et ministerielt udvalg er netop nået frem til, at der er et stort marked af gråzoneterapeuter. Derfor skal der laves en autoriseret uddannelse til psykoterapeut, og undervisningsministereriet skal i gang med at udforme den nye uddannelse. Rainer Dannemare støtter dette arbejde: - Jeg mener, at der skal tages skridt til et lovindgreb, der foreskriver, at psykoterapi kun må anvendes af psykologer og psykiatere med efteruddannelse i psykoterapi. I Sverige kræver det en akademisk uddannelse til læge eller psykolog plus flere års efteruddannelse i psykoterapi, før man kan ansøge socialstyrelsen om tilladelse til at praktisere psykoterapi.

Forsiden