EMNER

Politiker stiller kritiske spørgsmål om Løgstørjernbane

LØGSTØR:Folketingsmedlem Ole Stavad (S) stiller nu kritiske spørgsmål til trafikminister Flemming Hansen angående jernbanen Viborg-Løgstør. Han stiller tre § 20 spørgsmål til ministeren, fordi han er utilfreds med ministerens håndtering af oprydningen på jernbanestrækningen. § 20 spørgsmål kan alle folketingspolitikere stille til en minister, og de har krav på et svar. Ministeren har netop afvist at afsætte penge til formålet, selvom der ikke har kørt tog på skinnerne i flere år. Han skriver i sin begrundelse, at den eneste mulighed for at få ryddet op er, hvis salget af arealerne omkring banen kan indbringe penge nok til oprydningen. Men det er Ole Stavad utilfreds med, og han vil nu have svar på, om ikke ministeren mener, at staten har en forpligtelse til at rydde op efter sig, når en statslig virksomhed indstiller arbejdet. Desuden vil han have svar på, hvornår trafikministeren tager initiativ til oprydningen, og om han er indstillet på at lade arealerne omkring jernbanen indgå i et stianlæg. - Staten skal jo opføre sig ordentligt, og de skal rydde op efter sig. Også inden for en rimelig tidsramme, forklarer Ole Stavad om baggrunden for sine spørgsmål.