Lokalpolitik

Politiker stiller spørgsmål ved hotelprojekt

Er hotelplanerne i overensstemmelse med havnens interesse, spørger byrådsmedlem HANSTHOLM: - Jeg synes, det er specielt at jeg som medlem af det udvalg, der har det overordnede ansvar for Hanstholm Havn ikke bliver direkte orienteret om planerne om et hotelprojekt og en hel ny bebyggelse, specielt hvis de er så langt, som den norske projektmager udtryk for. Morten Bo Bertelsen (S), medlem af økonomiudvalget i Thisted Byråd, udtrykker for forundring over, at udvalget ikke allerede på nuværende tidspunkt er orienteret om planer for en helt anderledes anvendelse af nogle arealer øst for havnen, som egentlig er reserveret havneformål. Nu arbejdes der med planer om at inddrage dele af havnens østlige landarealer til dels et hotelprojekt, dels til anlæg af en Atlanterhavs Park. Begge dele ventes klaar i 2010. Allerede sidste år indgik den daværende Hanstholm Kommune en intentionsaftale med projektmager Finn Selmer-Olsen om muligheden at placere et flydende hotel umiddelbart øst for havnens østmole. Projektet lever stadig, og Selmer-Olsen præsenterede i april havnens bestyrelse for sine tanker, som ud over et område ud fra stranden også inddrager landarealer på havnens område. - Jeg finder det noget specielt at læse i avisen, at havnens bestyrelse tilsyneladende er ved at afstå arealer til et formål, som ikke umiddelbart har noget med havnedrift at gøre, siger Morten Bo Bertelsen, som er overrasket, hvis drøftelserne mellem havnens bestyrelse og Finn Selmer-Olsen er så langt, som han giver udtryk for. - Et nærliggende spørgsmål er, om de skitserede planer overholdet er i overensstemmelse med havnens interesser, siger Morten Bo Bertelsen. Han forventer, at der på et møde mellem økonomiudvalget og bestyrelsen for Hanstholm Havn i begyndelsen af juni måned skabes klarhed over, hvorvidt planerne om et hotel og en Atlanterhavs Park øst for havnen er realistiske, og om de er forenelige med havnens interesser. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk