Politiker træt af at spille på B-holdet

Politikerne bestemmer mindre og mindre og det ved borgerne ikke

Kristian J. Kristensen reagerer mod, hvad han ser som en tendens til, at indflydelse og beslutninger flyttes væk fra flertallet i kommunalbestyrelsen for i stedet at samles hos et politisk A-hold og hos forvaltningerne. Arkivfoto

Kristian J. Kristensen reagerer mod, hvad han ser som en tendens til, at indflydelse og beslutninger flyttes væk fra flertallet i kommunalbestyrelsen for i stedet at samles hos et politisk A-hold og hos forvaltningerne. Arkivfoto

Thisted Byråd er delt i et A og et B-hold, hvor de, der bestemmer udgør A-holdet, som til gengæld ikke tæller flertallet af byrådsmedlemmer. Efter 22 år i kommunalpolitik oplever Kristian J. Kristensen, at han er havnet på et stadig større B-hold, hvor indflydelsen på beslutningerne bliver mindre og mindre. - Mere og mere afgøres ene og alene ud fra forvaltningernes indstillinger, mens de valgte politikere bestemmer mindre og mindre, men det ved borgerne ikke, siger Kristian J. Kristensen. Han har nu taget en personlig konsekvens af en udvikling, som han ikke bifalder, og er trådt ud af den socialdemokratiske byrådsgruppe. Medlemskabet i socialdemokratiet opretholder han fortsat. Kristian J. Kristensen understreger, at han ikke reagerer, fordi han er uvenner med nogen. Med beslutningen vil han først og fremmest markere utilfredshed med en udvikling, der går i retning af, at politikerne sidder med ansvaret for beslutninger, som de ikke selv har været med til at lægge op til, fordi der oftere og oftere er tale om blot at sige ¿ja¿ til forvaltningsindstillinger. - Når det til og med er indstillinger, som er stik modsat det, der er drøftet og besluttet i de politiske udvalg, har jeg stadig sværere ved at se min egen rolle i spillet. Her peger Kristian J. Kristensen på to konkrete sager, som for hans vedkommende var med til at få bægeret til at flyde over. Den ene handler om Thisted Svømmeklubs adgang til at disponere over to timer fredag eftermiddag i Thy-Hallens varmtvandsbassin, den anden drejer sig om, hvilken mad kommunen skal fremstille til de ældre borgere. I begge sager blev de endelige afgørelser ikke truffet på grundlag af de politisk formulerede indstillinger, men på baggrund af embedsmænd og forvaltningers videre bearbejdning af sagerne udenfor det politiske system. - Hvorfor så spilde tid på at behandle en sag politisk, når det endelige udfald bliver noget helt andet, siger Kristian J. Kristensen. Med sin beslutning om at stå udenfor den socialdemokratiske byrådsgruppe ønsker den kommunalpolitiske veteran at sende et klart signal om, at han fremover agter at stå frit og tage stilling fera sag til sag. For ham en naturlig konsekvens af en virkelighed, hvor han oplever, at politisk behandlede afgørelser tilsidesættes enten af forvaltningerne eller af det politiske A-hold, som Kr. J. Kristensen ser samlet i økonomiudvalget. - Jeg er utilfreds med, at der bliver stadig mindre indflydelse til flertallet af byrådets medlemmer. Nu kan jeg tage mine egene beslutninger uafhængig af, hvad en byrådsgruppe måtte mene. Nogen gange vil jeg være på linje med gruppen - andre gange ikke, siger Kristian J. Kristensen og tilføjer, at han gennem længere tid har spekuleret på sin egen rolle i forhold til det politiske spil. - Og det vil ikke genere mig det mindste, hvis andre begynder at tænke i samme baner, siger Kristian J. Kristensen, der er klar til at tage, hvad der måtte komme af kritik i stiv arm. - Så længe den er saglig og velbegrundet, siger Kristian J. Kristensen.