Politiker vil have forbud mod speciel praksis

Socialforvaltningen skal holde op med at lægge kritiske læserbreve, artikler og lignende ind på en klagers sager. Det mener medlem af socialudvalget Rainer Dannemare (UP), der foreslår, at udvalget træffer en afgørelse om et forbud mod denne journalisering.

- Det synes jeg i allerhøjeste grad, jeg synes, det er noget meget underligt noget. Som jeg ser det, er det ikke båret af ædle motiver, siger Rainer Dannemare Han har ikke hørt om lignende sager før. - Det her kan kun indirekte være for at knægte ytringsfriheden, siger han. Tager ikke stilling Statsamtet for Nordjylland har kigget på sagen efter en henvendelse fra Det Social Nævn, der har sendt en klage videre fra Michael Falk Hvidberg fra Foreningen til Borgernes Retssikkerhed. Statsamtet kan ikke tage stilling til, om kommunens sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssigt eller til spørgsmål om skøn, så længe skønnet udøves indenfor lovens rammer. Desuden kan statamtet heller ikke tage stilling om, der er tale om god forvaltningsskik, da statsamtet ikke er et klageorgan, og man selv beslutter om, der er tilstrækkelig grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsamtet påpeger dog, at loven ikke begrænser kommunens adgang til at journalisere offentlige artikler, men at kommunen er forpligtet til at handle sagligt. Statsamtet finder på det grundlag ikke, at kommunens indsamling af artikler og placeringen artiklerne på Michael Falk Hvidbergs sag, er sket ud fra usaglige hensyn.