Lokalpolitik

Politiker vil have ledelsesforhold på rådhus undersøgt

AALESTRUP:Henrik Bygholm, medlem af Venstres byrådsgruppe i Aalestrup, opfordrer nu til, at der gennemføres en undersøgelse af ledelsesforholdene på byens rådhus. Det sker efter, at omkring 40 medarbejdere i forgårs boykottede den traditionelle nytårsappel på rådhuset - angiveligt i protest mod fyringen af kommunens økonomichef i begyndelsen af december. Afskedigelsen er netop behandlet på et lukket møde for det samlede byråd, og borgmester Rigmor Sandborg (UP) oplyser, at der er indgået en fratrædelsesaftale med Kjeld Bentsen og hans faglige organisation. Samtidig meddeler borgmesteren, at ingen af parterne må udtale sig om sagen. Mødet blev holdt i umiddelbar forlængelse af nytårsappellen, der som nævnt blev boykottet af ca. 40 kommunale medarbejdere. Til stede var omkring 30 personer, heraf de fleste byrådsmedlemmer, chefer og ledere. - Det skriger til himlen om, at der er noget rivende galt med arbejdsforholdene i Aalestrup Kommune. Sidste år ved samme lejlighed, var byrådssalen fyldt. Det er tydeligt for enhver, at der er massive personaleproblemer hos Aalestrup Kommune og i særdeleshed på rådhuset. De omkring 40 medarbejdere på rådhuset, der blev væk fra appellen, taler sit eget tydelige sprog, siger Venstre-byrådsmedlemmet Henrik Bygholm. - Som politikere har vi et ansvar overfor de ansatte i kommunen. De har krav på ordentlige arbejdsforhold, så selvom Aalestrup ikke er en rig kommune, vil jeg meget gerne være med til at bevilge en undersøgelse af ledelsesforholdene på rådhuset. Det ser jeg ikke som en udgift, men derimod en investering i en bedre arbejdsplads og dermed mere effektive og tilfredse medarbejdere, konstaterer Henrik Bygholm. Afskedigelsessagen mod forvaltningschef Kjeld Bentsen fik startskuddet i byrådets økonomiudvalg i slutningen af november. Mandag 2. december blev han bedt om at forlade sin stilling med øjeblikkelig virkning med henblik på fratrædelse. I kølvandet herpå fulgte borgerprotester, incl. en underskriftindsamling, men økonomiudvalgets flertalsbeslutning om afskedigelse blev fastholdt. Hverken borgmester Rigmor Sandborg (UP) eller kommunaldirektør John Harlev Jensen har villet kommentere sagen, der er underlagt tavshedspligt. Der foreligger heller ikke nogen officiel begrundelse for fyringen eller den fremgangsmåde, der er blevet valgt.