Politikerbesøg på friskolen i Østervrå

ØSTERVRÅ:Østervrå Friskole havde forleden besøg af Tine Nedergaard, folketingsmedlem for Venstre samt Friskoleforeningens formand Ebbe Liljendal Jørgensen og de Jyske friskolers formand Lars Peter Nietschke. Det var Dansk Friskoleforening, der havde taget initiativ til besøg på nogle af landets friskoler. Foreningen har et par gange årligt samtaler med de uddannelsespolitiske ordførere for partierne, og denne gang havde man så foreslået samtaler ude på skolerne. I Nordjylland blev Åbybro friskole, Vedsted friskole samt Jerslev-Østervrå friskole besøgt. Besøget varede i cirka to timer og fra friskolen deltog Britta Henriksen og Frank Zenas Friskolen udtrykker tilfredshed med et godt og frugtbart møde. Skolen blev præsenteret og forskellige emner i den aktuelle skoledebat blev taget op. Ligeledes blev helt lokale aktuelle problemstillinger og punkter omtalt. Herunder blev især tre punkter berørte. Man berørte Befordringstilskuddets bortfald. Selv om Tine Nedergaard ikke kan ændre loven, så redegjorde hun for, at ikke alle følger af lovændringen var forudset. Hun var blevet klar over, at der i dag ikke eksisterer en ”ligestilling” mellem private og offentlige skoler på befordringsområdet. Hun og friskoleformanden mente dog, at nogle af problemerne kunne afklares ved omfordeling af de tilskud, der stadig er tilbage. Lovændringen var især gået ud over de små jyske skoler på landet, hvoraf Østervrå friskole jo er en. Man berørte også demokratibegrebet, og kom herunder blandt andet ind på ”ensretningen” af skolerne, friskolelovgivningen, skriftlig eksamen, vedtægtsændringer og skabelse/udvikling i biologitimerne og ”faren” heri. Endelig talte man om skolens vedtægter og forældre/bestyrelsesindflydelse ansvar og tilsyn. Tine Nedergaard lovede helt konkret at se på et par punkter i skolens vedtægter, som bestyrelse og ministerium har haft divergerende meninger om.