EMNER

Politikere accepterer færre tilsyn

OK til, at opholdssteder får færre tilsyn pga. for få hænder

Arkivfoto: Torben Hansen

Arkivfoto: Torben Hansen

Opholdssteder i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner får i år ikke det antal tilsyn, kommunerne har aftalt. Årsagen er den, at kommunernes fælles tilsynsmyndighed, Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT), ikke har mandskab nok til at nå alle tilsynene. Fem medarbejdere har forladt afdelingen. Og det har, kombineret med den tid, der skulle bruges til oplæring af fire nye medarbejdere, betydet, at afdelingen er kommet langt bagud med tilsyn på opholdsstederne i de tre kommuner, forklarer leder af afdelingen, Peter Harritsø. I Brønderslev Kommune har det den konsekvens, at både private og kommunale opholdssteder for børn og unge samt borgere med fysiske eller psykiske handicapfår 23 færre besøg. På det kommunale område handler det om 14 tilsyn, der ikke bliver gennemført. Og det er acceptabelt i denne situation, vurderer direktør for sundhed, omsorg og beskæftigelse, Henrik Aarup-Kristensen. - Vi har fra kommunalt hold allerede ledelsestilsyn med stederne, forklarer han. Det er straks noget andet, når der er tale om de private opholdssteder; specifikt opholdssteder for børn og unge. I de tre kommuner har politikerne vedtaget, at opholdssteder for børn og unge skal have fem besøg af tilsynet om året. Men i 2009 er det ikke alle steder, der kan få det antal tilsyn. Beslutningen om, hvilke opholdssteder, der ikke skal have tilsyn, og hvilke der skal, har kommunen truffet i samarbejde med tilsynsafdelingen. Her har man sagligt klarlagt hvilke steder, der kan få færre tilsyn.