Politikere bør ændre indstilling om mad til ældre

MAD:Vi ønsker med dette indlæg at gøre politikkerne i det nye sammenlægningsudvalg i Jammerbugt Kommune opmærksomme på, at de bør ændre indstilling til planerne for nedlæggelse af køkkendrift på henholdsvis Birkelse og Aabybro Plejehjem. Udvalget arbejder ud fra 2 modeller. Model 1: to produktionskøkkener i Brovst og Pandrup, eller model 2 med et nybygget produktionskøkken centralt beliggende i Jammerbugt Kommune. Begge modeller vil nedlægge al produktion på de enkelte plejecentre og ændre dem til modtagekøkkener for færdigmad. Begge modeller vil kræve en (meget) stor anlægsudgift ! Nye undersøgelser viser klart at den mad der produceres på egne køkkener både er bedre, mere ernæringsrigtig og meget mere varieret end det mad der fremstilles i storkøkken. Beboerne får en madoplevelse hver dag, - de præsenteres nemlig ikke for slappe udkogte kartofler og grøntsager, samt tørt og sejt kød i en plastikbakke. Netop offentliggjorte undersøgelser, viser at 5 ud af 6 storkøkkener ikke lever op til almindelige regler for ernærings rigtige måltider, og samtidig påvises det at 60% af plejehjemsbeboere er underernærede. Mad til ældre står i centrum, når socialminister Eva Kjer Hansen (V) snart skal mødes med kommunerne. Kvaliteten i kommunale madordninger skal granskes i en undersøgelse, som er klar om få uger, så der er ingen grund til at lave en hovsa løsning, bare for at få dette faglige område kørt igennem inden årsskiftet. Flere partier er gået ind i debatten på landsplan, så vi må på det kraftigste opfordre politikere og embedsværket i den nye kommune, til at udarbejde et 3. udkast inden der træffes beslutning om den fremtidige struktur på drift/fremstilling af mad. Vi mangler en model hvor hver af de nuværende kommuner fortsætter uændret. Der tales om, at der skal være de samme tilbud til alle og de samme varer på hylderne, ja med hvorfor skal det nødvendigvis være en ulempe at forsætte driften som den er nu hvis det fungerer godt, og beboere og personale er glade og tilfredse. Tidligere undersøgelser af priser/drift har godtgjort, at driften af eget køkken i Birkelse ikke var dyrere end de storkøkkener de blev sammenlignet med. Kære kolleger, - husk I skal måske også selv på plejehjem en dag, - det er sidste stop…. og det skal være rart, hyggeligt og så hjemligt som muligt. Afvent dog hvad fremtiden viser og brug hjerte og fornuft.