Politikere efterlyser klar tale

Politisk udvalg vil have handling i stedet for pæne ord

HJØRRING:Hvordan nedbringer man sygedagpengene og ungdomsarbejdsløsheden i 2008. Det kunne politikerne i Arbejdsmarkedsudvalget godt tænke sig at vide noget om, og derfor bad man for nylig det nye jobcenter om at lave en rapport om emnet. Forleden oprandt så dagen, hvor rapporten skulle diskuteres på et møde i Arbejdsmarkedsudvalget - en diskussion, som endte med, at rapporten blev sendt direkte tilbage til jobcentret. - Det var rigtig mange pæne ord og masser af filosofi over emnet, men ikke mange konkrete forslag til handling. Og det var simpelthen ikke godt nok. Vi sendte rapporten tilbage med ønsket om en revideret, mere handlingspræget, rapport, siger næstformanden i Arbejdsmarkedsudvalget, Jørn E. Christiansen (SF). Nu venter politikerne så i spænding på, hvad jobkonsulenterne kan præstere - udover smukt formulerede og aldeles overordnede hensigtserklæringer.