Lokalpolitik

Politikere eller købmænd

Beboere vil kræve erstatning, hvis nye boliger skygger

LØKKEN:Otte beboere i Løkkegade har indsendt en fælles indsigelse til kommunen imod det planlagte byggeri på Løkkegade 4. De otte har fået Lene Rubæk, der driver firmaet Plankonsulenten, til at hjælpe med indsigelsen. Lene Rubæk, der er tidligere planchef i Nordjyllands Amt, rejser en række kritiske spørgsmål om Løkken-Vrå Kommunes håndtering af Løkkegade-sagen, først og fremmest, om kommunalbestyrelsen i denne sag har optrådt mere som købmænd end som den myndighed, der planlægger kommunens byudvikling og varetager borgernes interesser. - Kommunalbestyrelsen har i stedet valgt at bygge sin fremtid på en kommuneplan fra 1984 og lade udviklingen styre af tilfældige projektmagere, hvorefter Kommunalbestyrelsen udarbejder lokalplaner og kommuneplantillæg, der udelukkende tilgodeser det indsendte projekt, samtidig med at man binder egne interesser - de økonomiske - gennem et betinget skøde, siger Lene Rubæk. Snæversynet - Det virker som om Løkkegade helt blev glemt både i udbudsmaterialet og den efterfølgende forslag til lokalplan. Det viser hvor snæversynet man ser på Løkkens fremtid, idet der planlægges for en matrikel ad gangen. Lene Rubæk opfordrer kommunalbestyrelsen til at "finde kasketten som planmyndighed frem, og tænke ud over Løkkegade 4, så beboernes indsigelser kommer med i en revideret lokalplan". De otte beboere, som hun har skrevet indsigelse på vegne af, vil have en maksimal bygningshøjde på halvanden etage ud mod Løkkegade. Desuden ønsker de den samme bebyggelsesprocent for Løkkegade 4 som i resten af området. - Kommunen har valgt ikke at nævne bebyggelsesprocenten i lokalplanen, i stedet taler man om byggefelter. Herved kommer man let og elegant udenom, at bebyggelsesprocenten er væsentlig højere end tidligere fastlagt, mener Lene Rubæk. Hun oplyser, at beboerne vil gøre kommunen erstatningsansvarlig, hvis byggeriet gennemføres som planlagt, da de nye boliger forventes at give en skyggende effekt på naboejendommene. Kan ændres Teknisk udvalgs formand, Kim Bach (fællesliste) mener ikke, at kommunalbestyrelsen er nødt til at godkende lokalplanen for Løkkegade 4 som den er. - En af betingelserne for skødet er, at lokalplanen kan godkendes, og det er før sket, at en lokalplan er trukket tilbage pga. indsigelser, påpeger han. Kim Bach har endnu ikke lagt sig fast på nogen mening om, hvad der skal stå i den endelige lokalplan, men han lover at indsigelserne vil blive læst grundigt - og at der kan ændres i lokalplanen, hvis kommunalbestyrelsen finder det fornuftigt. Kim Bach var i øvrigt blandt de politikere, der mente at udbudet af Løkkegade 4 burde gå om, efter at Tilsynsrådet havde givet kommunen en næse, fordi udbudet ikke overholdt reglerne.