Politikere er nogle pjok

Samfundets største problem er, at politikerne mangler mandsmod

KØBENHAVN:Hvis samfundet vitterligt har et problem, hvem kan så løse det? I mange tilfælde kun de mennesker, som befolkningen har udpeget til at styre landet. Men dén flok er de fire medlemmer af NORDJYSKE's dommerpanel alt andet end imponeret af. Panelets var udpeget til at koge 49 forslag til samfundsproblemer ned til mellem fem og ti helt centrale udfordringer. Nr. et på panelets liste blev: "Manglen på politisk vilje". Eller som forfatter Lise Nørgaard beskriver det: - Man ser det med lejelovene. Boliglovene får vi aldrig has på, selv om de er en fortløbende gyser, der har varet i over 60 år. Panelets yngste medlem, redaktør og tv-vært Clement Kjersgaard, er ganske enig. Han mener, at politikere og befolkning er fanget i en ond spiral. Politikerne ikke tør tale rent ud af posen af frygt for vælgerne, og befolkningen har derfor vænnet sig til, at politik er en funklende gavebod. - Politikerne har ikke sagt: Hør venner, skatten skal op, eller I skal afgive noget. I stedet skærer man en lille smule over det hele, så man langsomt udhuler det offentlige, som vi har set de sidste mange år. Panelets eneste medlem med dommererfaring, forhenværende højesteretspræsident Niels Pontoppidan, synes dog, politikernes arbejdsforhold skal med i betragtningen. - Jeg vil efterlyse den periode i historien, hvor kyndige, udenforstående ikke har sagt det samme. Det lyder måske lidt kynisk, men de skal jo vælges næste gang. Efter nogle minutters diskussion har panelet alligevel intet problem med at gøre manglen på politisk vilje til samfundsproblem nummer et. Tilbøjeligheden til at tænke småt i stedet for stort har politikerne dog ikke fra fremmede: Panelet mener, at danskernes provinsialisme er lige så stort et problem. Slutesultatet blev ni problemer, som den kommende uge skal til meningsmåling hos befolkningen. Læs om panelets diskussion og se resultatet på side 4 og 5