Politikere følger juridisk råd

Efter en juridisk vurdering af Fjerritslev Kommunes behandling af sagen om Trekroner Vandværk har økonomiudvalget besluttet, at man ikke vil foretager sig mere. Utilfredse forbrugere har klaget til kommunen over styringen og økonomien i det kommunalt ejede værk, der blandt andet har lidt under et stort vandspild og uretmæssig brug af vand i årevis. Disse forhold mener politikerne, at der nu er taget højde for ved beregningen af vandværkets økonomi og gæld ved overgangen til fællesvandforsyningen i Bonderup.