Lokalpolitik

Politikere foretrækker Egholm-linje

En linjeføring via Egholm er den foretrukne hos de lokalpolitikere, der om godt en uge skal afgøre, hvor en tredje Limfjordsforbindelse skal gå. Men valget kan i 11. time falde ud til fordel for en Lindholm-linjeføring. For i byrådet i Aalborg er tilslutningen til de to vestlige linjeføringer næsten lige stor.

Det viser et rundspørge, som NORDJYSKE Stiftstidende har foretaget til samtlige 62 medlemmer af byrådet i Aalborg og Nordjyllands Amtsråd. En østlig linjeføring - det vil sige et ekstra tunnelrør - kan ikke samle flertal i hverken by- eller amtsråd. I byrådet ønsker 11 af 31 politikere denne løsning - i amtsrådet 10 af 31. Amtsborgmester Orla Hav (S) har opfordret til, at man i så fald samler sig om Egholm-løsningen, så der kan skabes et solidt flertal bag dén. I amtsrådet er hans opfordring tilsyneladende blevet fulgt. Tre østtilhængere afstår ganske vist helt fra at vælge mellem de to vestløsninger, fordi de finder begge uacceptable. Af de resterende 28 poliikere vil 14 imidlertid stemme for en Egholm-løsning, som dermed kun er én stemme fra flertal, mens blot tre vil stemme for en Lindholm-løsning. De øvrige amtsrådsmedlemmer har endnu ikke gjort op med sig selv, hvordan de skal forholde sig tirsdag 9. september. Helt afgørende bliver imidlertid afstemningen i byrådet dagen før. Flere amtspolitikere er nemlig parate til at skifte standpunkt for at undgå, at de to råd vedtager noget forskelligt. Rundspørget viser, at blandt byrådsmedlemmerne i Aalborg ”fører” Egholm-løsningen, som 11 vil støtte. Men ni siger, at de vil stemme for en Lindholm-løsning. Ligesom i amtsrådet er der byrådsmedlemmer - nærmere bestemt fem - der holder sig helt uden for valget mellem øst og vest. Seks andre har endnu ikke afgjort, hvad de vil stemme - og som det ser ud i dag, bliver det derfor disse seks, der afgør, hvilken linjeføring der opnår minimum 14 stemmer og dermed flertal. Blandt de seks er borgmester Henning G. Jensen (S) og rådmand Henrik Thomsen (SF). 1. sektion side 6