Skolevæsen

Politikere gav ingen løfter til pædagoger

Faglige og politiske interesser i fælles dialog i Vendiahallen førte ikke til afklaring omkring fremtiden

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bent Mikkelsen (SF): -Evalueringer er en vigtig del af det pædagogiske arbejde.

NY HJØRRING: De fire politikere fra det fælles kommunale børne- og undervisningsudvalg, der mandag aften var mødt frem i Vendiahallen for at komme i dialog med knap 300 pædagoger fra hele Ny Hjørring Kommune, havde ikke den store tegnebog eller gyldne løfter med. - Vi kan ikke love noget. Det er måske ikke populært, men det er sandfærdigt, lød det fra formanden for udvalget, Ole Albæk (UP), da han gennem aftenen flere gange blev stillet spørgsmålet omkring den fremtidige økonomi for netop institutionsområdet. Det, politikerne ikke kan love, er, at institutionsområdet får del af den såkaldte tre procents pulje, som opstår som følge af, at alle politiske udvalg er blevet bedt om at skrue næste års budgetter sammen ud fra en betragtning om, at der er tre procent mindre at rutte med. De tre procent lægges så i en pulje, hvorfra de enkelte udvalg og områder følgelig kan søge om at få del af pengene - igen. De mange fremmødte pædagoger efterlyste såvel visioner som bud på løsninger i konkrete sager fra udvalgets formand, Ole Albæk, næstformand Thomas Mark (R) samt medlemmerne Bent Mikkelsen (SF) og Socialdemokraternes Arne Boelt. Nye tiltag Mens det skortede på de konkrete svar med henvisning til den endnu usikre økonomiske situation, så havde de fremmødte politikere flere bud på, hvordan institutionsområdet i Ny Hjørring kan udvikle sig. - Vi må se på hvilke muligheder, der er omkring geografien, lød det fra Thomas Mark, mens Bent Mikkelsen gerne så en sund kostpolitik på institutionsområdet opprioriteret. Arne Boelt havde forslag om at forenkle bl.a. administration. - Hvem siger, at alle institutioner skal have en telefon at rende efter. Måske var det en ide at samle samtalerne et sted, lød det ham. Ole Albæk ville gerne have tænkt Den Musiske Skole ind i dagsinstitutionstilbuddet, mens alle var enige om, at kommunesammenlægningen åbner op for muligheder for nye tiltag - og at tænke nyt. Endnu ingen vision Dog understregede formanden allerede i sin indledning, at børne- og undervisningsudvalget endnu ikke havde nedfældet visioner for området, idet der endnu ikke var holdt møder med alle dem, det handler om. Til gengæld ville Ole Albæk gerne dele ud af sine personlige holdninger og erfaringer omkring institutionsområdet, og disse vakte langt hen ad vejen begejstring hos det faglige personale. - Jeg mener, vi skal tage udgangspunkt i, hvilke værdier har størst betydning for børn, sagde Ole Albæk og fortsatte: - Det har nærheden. Det har stor betydning for børn, at de har den voksne i nærheden, når der er brug for det. Voksne møder barnet med en autoritet, som barnet har forventninger til, og det gælder om at skabe tillid og tryghed. Det må indgå i vores overvejelser om normeringer. - Vi som politikere har ansvaret for rammerne, og I har kompetencerne, fastslog han over for de mange pædagoger fra Hjørring, Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå.