Politikere glemmer hurtigt

SLAM:Det er kun ca. otte måneder siden, at de nuværende medlemmer af Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune i læserbreve og på vælgermøder alle lovede at værne om miljøet. Det er derfor med stor undren, at jeg læser, at samme udvalg har besluttet at lade slam fra rensningsanlæggene sprede ud på markerne. To af de nuværende kommuner får allerede i dag brændt slammet. Det var meget bedre at få de to sidste kommuner til at gøre det samme. Jeg ved godt, at landmanden får penge for at modtage slammet, men det gør jo ikke problemet mindre. Er der ikke skelet til følgende: 1. Arla vil ikke tillade at der spredes slam på jorde tilhørende gårde med mælkeproduktion. HVORFOR? 2. Der må ikke dyrkes rodfrugter de første tre år efter at der er spredt slam på markerne. HVORFOR? Ovenstående er vægtige argumenter for at undlade spredning af slam. Hvem har garanteret for, at slammet ikke ødelægger vores grundvand. Der skulle gerne være rent vand til vores efterkommere (oldebørn og mange flere led). Tænk på hvad der kommer til vores rensningsanlæg af medicinrester, kemikalier fra rengøringsmidler og meget mere. Jeg læste med stor interesse Uffe Lerbjergs læserbrev i NORDJYSKE 25. maj 2006. Ligeledes har jeg også set Otto Kjær Larsens (V) meget tynde forklaring 27. maj 2006. Det drejer sig for Sammenlægningsudvalget udelukkende om kroner. Jeg mener, at det er et meget forkert sted at finde besparelser. Jeg er udmærket klar over, at jeg her er uenig med et flertal i det parti, som jeg selv er medlem af. Det er der så ikke noget at gøre ved. Jeg mener fuldt og fast, at dette er en Om’er