Politikere gør ikke nok

Det er logisk, at produktionsomkostningerne skal lettes for et af Danmarks mest basale fødevareerhverv, landbruget.

Og det er mildt sagt chokerende, at fødevareminister Eva Kjær Hansen (K) kan citeres i TV 2 Midt Vest for at mene, at "politikerne har gjort nok". Vel har man ej! Når Danmark drænes for smågrise, er det, fordi landmænd ikke længere har råd til at tage penge med på arbejde og binde i halen på hver eneste gris, de sælger. Det er ikke af lyst men af nød - måske fordi banken ryster med nøglen - at grisene sendes til opfedning og slagtning i Tyskland. Det nytter ikke, at slagteriarbejdere blokerer lokale landbrug. Men at Danish Crown nu direkte konstaterer, at al produktion flyttes til udlandet, hvis ikke det bliver billigere at slagte i Danmark - er jo bare en konsekvens. Kristendemokraterne finder en sådan udvikling er uspiselig! Selvfølgelig har landspolitikerne ikke gjort, hvad man kunne. Det handler om politisk vilje. Før har man arbejdet med bankpakker osv. Nu gælder det produktionen af fødevarer - og ganske mange arbejdspladser i Danmark. Kristendemokraterne ønsker en bæredygtig udvikling for landbruget, følgeerhvervene og miljøet. En del af løsningen kan hentes gennem lavere udgifter til den statslige kødkontrol og kortere behandlingstid af miljøkrav. Grønne afgifter skal afbalanceres, så ikke et helt erhverv går i knæ. En af fødevareministerens opgaver er at sikre, at også dansk landbrug overlever. Ellers bliver der ikke noget at forarbejde i følgeindustrien. Så politikerne har ikke gjort nok. Hvis det var så vel, ville der ikke være tvivl om dansk landbrugs fremtid - eller fremtiden for følgeerhvervene på dansk jord. Kristendemokraterne ønsker ministeren til forhandlingsbordet - med landbruget, følgeerhvervene og de politiske partier! Når der kan etableres bankpakker, så kan der også arbejdes med at redde landbruget og en hel del af arbejdspladserne i følgeerhvervene. Jo før man smøger ærmerne op des bedre!