Politikere håber på forståelse

EMNER 10. september 2002 08:00

HADSUND: Kommunens udvalg for teknik og miljø forsøger i forsigtige vendinger at formå Hadsund Vandværk til at indføre en lavere tilslutningsafgift for "efterfølgende boliger på samme stikledning". Hensigten er at reducere byggeomkostningerne - og dermed den kommunale udgift - ved eksempelvis lejlighedsbyggeri. Vandværket ændrede i 2000 sin takstpolitik, sådan at tilslutningsafgiften blev sat ned "fra og med bolig nummer ni". Det forhindrede dog ikke, at der opstod en ret voldsom strid om emnet på vandværkets generalforsamling i marts. Siden har det kommunale udvalg og vandværkets bestyrelse dog mødtes, og man blev i den forbindelse enige om, at "holde en løbende og direkte dialog for at forebygge misforståelser" - og at udvalget i god tid inden udarbejdelsen af takstblad 2003 meddelte værket sin indstilling til værkets nuværende taktspolitik. Det er altså på den baggrund, kommunen nu opfordrer værket til at "overveje en yderligere graduering". Udvalgsformand Knud Christensen siger, at udvalget har en forventning om, at værkets bestyrelse vil læse, hvad udvalget har skrevet til den. - Andet kan vi ikke gøre, siger formanden med henvising til, at værkets takstpolitik følger reglerne. Knud Christensen siger videre, at udvalget havde et godt møde med bestyrelsen. - Det er jo fornuftige mennesker, der er i den bestyrelse, og de kan godt se sagen fra vores side, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...