Politikere har opgivet at forbyde kamphunde

HJØRRING:Amstaff, pit bull, staffordshire bull terrier, tosa inu, fila brasiliero, dogo argentino, boerbulls. Listen over kamphunderacer er længere endnu, og i nogle lande er nogle af racerne forbudt ved lov. Folketinget forbød i 1991 danskerne at holde pit bulls og tosaer samt blandingshunde indeholdende disse racer, men da hundeloven blev revideret for tre år siden, undlod de folkevalgte at udvide listen over forbudte hunderacer. Racisme - På grundlag af en række indhentede sagkyndige udtalelser, og i lyset af vanskelighederne ved med sikkerhed at fastslå, at en hund tilhører en bestemt hunderace, fandt Justitsministeriet ikke, at forbuddet mod hold af særligt farlige hunde burde udvides til at omfatte flere racer, forklarede justitsminister Lene Espersen, da folketingsmedlem Jann Sjursen (KD) i 2004 rejste spørgsmålet i Folketingets spørgetid. Dyrlæger, dyreværnsfolk, kennelklubben og andre fagfolk mener ikke at et forbud mod bestemte racer er vejen frem. Uheldig påvirkning - Problemet med farlige hunde er ikke kun relateret til bestemte hunderacer. Enhver hund kan således efter det for Justitsministeriet oplyste blive farlig for sine omgivelser, hvis besidderen – bevidst eller ubevidst – udsætter hunden for uheldig påvirkning, forklarede Lene Espersen. I stedet for at forbyde bestemte hunderacer, vedtog Folketinget at give politiet bedre muligheder for at gribe ind overfor farlige hunde uanset race. Politiet kan således kræve en hund aflivet eller pålagt mundkurv alene ved formodningen om at den er farlig for sine omgivelser. Forbudet mod pit bulls og tosaer er ikke desto mindre blevet opretholdt.