Stofmisbrug

Politikere harme over manglende tilskud til værested

Lokalpolitikere i Brønderslev vil have værestedet på som punkt på kommende budget

BRØNDERSLEV:De seneste dages skriverier i NORDJYSKE om, at værestedet Fristedet i Brønderslev ikke længere får tilskud fra Nordjyllands Amt, får nu flere politikere op af stolene. Konservativ 1. viceborgmester i Brønderslev, Karsten Frederiksen, er harm over, at Nordjyllands Amt ikke vil støtte Fristedet i år. - Det er et fattigt samfund, der ikke tager sig af de socialt udstødte, siger han med henvisning til de alkoholikere, narkomaner, hjemløse og ensomme, der er blandt Fristedets brugere. Han mener, at det er kassetænkning fra amtets side, når det fraskriver sig ansvaret over for en gruppe mennesker med den begrundelse, at gruppen ikke er blandt dem, amtet primært skal sørge for. Det afviser medlem af amtsrådet og formand for social- og sundhedsudvalget i Brønderslev, Birgitte Josefsen. - Det kan aldrig være kassetænkning, når der er tale om et område, som amtet ikke ifølge lovgivningen skal støtte, siger hun. Knagende godt stykke arbejde Birgitte Josefsen er selv ked af den forringede støtte til værestedet. - De gør et knagende godt stykke arbejde på Fristedet, siger hun og udtrykker samtidig et stærkt håb om, at stedet kan fortsætte med at eksistere. Men hun erkender også, at amtet er nødt til at spare nogle steder. I Nordjyllands Amt har man været inde at kigge på, hvilke områder, man skal støtte, og hvilke områder, man kan støtte. - Ifølge §131 i Serviceloven har amtet ansvaret for psykisk syge, alkohol- og stofmisbrugere, men da værestedet også tager sig af folk, der alene har ensomhed som problem, falder denne gruppe uden for amtets forpligtigelser, forklarer Birgitte Josefsen. Formand for social- og psykiatriudvalget i Nordjyllands Amt, socialdemokraten Bent Pedersen, supplerer. - Jeg kan godt forstå, det kan se underligt ud, at vi nu ikke længere vil støtte værestedet, men det skyldes en ny og snævrere fortolkning af, hvad amtet skal være med til at finansiere. Karsten Frederiksen giver ikke meget for amtets beslutning. - Når amtet hidtil har ført en koordineret indsats på dette område, er det underligt, at det nu fraskriver sig ansvaret, mener han. Man må tage sig af den restgruppe, som vores samfund skaber, fordi alle ikke kan følge med i en fortravlet hverdag. Amtsrådsmedlem Thomas Krog (SF) er også fortørnet over, at det er nødvendigt at skære bidragene til værestedet i Brønderslev væk. - Vi kæmpede længe for at undgå, at besparelserne skulle ramme nogle af samfundet svageste, siger han. Han ser en åbenlys fare for, at Nordjyllands Amt i sidste ende alligevel kommer til at hænge på regningen. Hvis værestederne ender med at lukke, er det nemlig amtet, der skal sørge for, at der bliver taget hånd om den del af brugerne, der er psykisk syge eller misbrugere. Til gengæld er håber han, at værestederne kan få glæde af ekstra 250.000 kroner, som kommunerne kan søge i støtte til værestederne. Han erkender dog, at beløbet ikke dækker hele det økonomiske tomrum, som besparelserne har lavet. Måske håb for år 2004 Der er ikke i år sat ekstra penge af fra kommunens side til at lappe det hul, som amtets manglende tilskud efterlader. Men måske kommer situationen til at tegne sig anderledes næste år. I hvert fald er både Birgitte Josefsen og Karsten Frederiksen enige om, at værestedet vil være et punkt, der tages op under forårets drøftelser af budgettet for 2004. - Der skal findes en løsning, så der bliver taget hånd om denne gruppe mennesker i Brønderslev kommune, selv om tilskuddet fra amtet falder bort, fastslår Karsten Frederiksen. Han vil dog ikke sætte kroner og ører på, hvad kommunen eventuelt kunne tænkes at bidrage med.