Lokalpolitik

Politikere havde ikke tid til borgermøde

Utrygge borgere fik ingen information om ny institution for kriminelle misbrugere

PRÆSTBRO:Utrygheden har for alvor indfundet sig i Præstbro. Nyheden om, at der måske skal etableres en institution for kriminelle stofmisbrugere på Vester Romvej i udkanten af byen, er ikke blevet godt modtaget. For at skabe klarhed over, hvad planerne om institutionen egentlig går ud på, indkaldte en gruppe af byens indbyggere til borgermøde på kroen. Man inviterede politikere fra både amtet og kommunen til at redegøre for planerne. Men politikerne glimrede ved deres fravær. Kun det lokale byrådsmedlem Flemming Sten (C) mødte op, og han understregede ved mødets start, at han stort set intet vidste. - Konsekvensen var, at vi gik fra mødet uden at være blevet klogere. Jeg er dybt skuffet over politikerne og undrer mig over, at det skal foregå på denne måde. Alt det hemmelighedskræmmeri skader byen, men også de fremtidige beboere på institutionen, siger en af inititivtagerne til mødet, Kim Christiansen. Han bliver, som han udtrykker det, næsten-nabo til institutionen. Ifølge Kim Christiansen meldte amtspolitikerne og embedsmænd fra til mødet med henvisning til deres tavshedspligt. Hvorfor kommunens folk ikke mødte op, tør Kim Christiansen ikke gætte på. - Jeg talte med Finn Jakobsen, der sidder i både by- og amtsråd. Han sagde, at kommunen ikke kunne afse en person til at dukke op på borgermødet. Det taler jo for sig selv, siger Kim Christiansen. Vedtægter På mødet langede Flemming Sten ud efter NORDJYSKEs hidtidige omtale af den nye institution og sagde, at man ikke skal tro på alt, hvad der står i avisen. Omtalen skulle ifølge politikeren nærmest være grebet ud af den blå luft. Redaktionen er dog i besiddelse af et sæt vedtægter for Den Selvejende Institution Vester Rom. Heraf fremgår blandt andet, at bestyrelsen per 1. juli 2002 bestod af netop Flemming Sten, advokat Anker Laden, Jan Christiansen og afdelingsdirektør Lars A. Hansen. Desuden ligger avisen inde med en beskrivelse af, hvordan dagligdagen skal fungere på institutionen, og hvilke pædagogiske overvejelser, bestyrelsen har gjort sig. Endelig er der formuleret et værdigrundlag for institutionen samt en beskrivelse af målgruppen. Af den fremgår blandt andet, et beboerne på institutionen kan have problemer i form af "småkriminalitet og begyndende misbrug. Det kan være unge fra indvandrer- og flygtningemiljøer". Til grin - Jeg er kommet i besiddelse af nogle af de samme papirer. Så selvfølgelig er der noget om, at man vil lave institutionen. I byen har vi blot så mange spørgsmål, som vi gerne vil have besvaret. Hvad vil det for eksempel sige, at man er småkriminel og har begyndende misbrugsproblemer? Og hvad forestiller politikerne sig, at de unge beboere skal foretage sig i Præstbro? Den slags vil vi gerne vide, siger Kim Christiansen. Han understreger, at byens borgere gerne vil være medspillere. - Hvis der "bare" er tale om unge, der har været udsat for omsorgssvigt, skal de være hjerteligt velkomne. Men inddrag dog byen og dens borgere i processen. Som det er nu, føler vi os virkelig til grin, siger Kim Christiansen. Det lykkedes søndag ikke at træffe Finn Jakobsen for en kommentar.