Politikere i aktion for ny fjordforbindelse

Tirsdagens ulykke på motorvejen viser, at behovet for en ny Limfjordsforbindelse er der, mener nordjyske folketingspolitikere fra S og V. Det budskab vil de forsøge at få trængt ind hos transportministeren. Andre nordjyske Folketingsmedlemmer er mere skeptiske.

Transportminister Flemming Hansen (K) kan de nærmeste dage se frem til at modtage indtil flere breve fra nordjyske folketingsmedlemmer. Budskabet er mere eller mindre det samme: Tirsdagens broulykke nord for Limfjordstunnelen bør få samfundet til at fremrykke planerne for en tredje fjordforbindelse. Det er MF’ere fra Venstre og Socialdemokraterne, der står bag brevene og dermed bakker op bag udtalelser i NORDJYSKE forleden fra amtsborgmester Orla Hav (S). Tina Nedergaard (V) skriver til Flemming Hansen, at ulykken har vist, hvor sårbar den utilstrækkelige kapacitet gør Nordjylland. Ikke kun for borgere og erhvervsliv, der skal krydse fjorden, men i særdeleshed for redningskøretøjer. - Jeg vil derfor anmode om, at du positivt og snarest muligt indgår i drøftelser af, hvordan vi allerede nu kan påbegynde en tredje Limfjordsforbindelse, skriver Tina Nedergaard, der samtidig inviterer ministeren en tur til Nordjylland for at se på forholdene. Tina Nedergaard siger til NORDJYSKE, at det vil være et godt signal, hvis regeringen meddeler, at så snart Nordjylland selv - efter planen inden nytår - har lagt sig fast på, hvilken linjeføring man vil anbefale, vil regeringen sætte penge af til at forberede etableringen. Selv mener hun, at det er vigtigt, at den tredje forbindelse bliver uafhængig af de to bestående - og altså ikke i form af et ekstra rør ved den bestående tunnel. Birgitte Josefsen (V) og Ole Stavad (S) har sammen sat sig til tasterne for at skrive til Flemming Hansen. De henviser til, at også færgehavnene i Frederikshavn og Hirtshals er helt afhængige af en velfungerende infrastruktur. - Situationen viser, at den billigste model med et ekstra tunnelrør ikke er den rette løsning, skriver de og stiller Flemming Hansen tre spørgsmål: [ Er du enig i, at planerne for en tredje Limfjordsforbindelse bør fremskyndes? [ Er du enig i, at et ekstra tunnelrør ikke er en tilstrækkelig løsning? [ Er du indstillet på så hurtigt som muligt at medvirke til, at finansieringsspørgsmålet for en ny forbindelse bliver afklaret hurtigst muligt? Absurd sammenkædning Lene Hansen (S) støtter opfordringerne til ministeren og håber, at de nordjyske medlemmer på tinge sammen kan arbejde for at fremrykke en ny forbindelse. Det er imidlertid ikke alle landsdelens folketingsmedlemmer, der er enige i, at tirsdagens ulykke entydigt taler for en vestlig linjeføring, endsige for en ekstra fjordforbindelse overhovedet. Thomas Krog (SF) kalder sammenkædningen med ulykken for ”absurd”. - Der var tale om et tragisk og helt ekseptionelt uheld, og det vil være helt ude af proportioner, hvis man bruger det som argument for en miljøskadelig og overflødig Egholm-forbindelse, siger han. Han pointerer, at arbejdet med broen, der styrtede sammen, sker netop for at udvide den eksisterende motorvej, så fremkommeligheden øges. Hvis der på trods heraf alligevel opstår væsentlige trafikale problemer, vil et ekstra tunnelrør være at foretrække, mener Thomas Krog. Anita Knakkergaard (DF) er også tilhænger af en østlig forbindelse i form af et ekstra tunnelrør. - Det ville ikke have hjulpet i den helt ekstreme situation i tirsdags. Men det vil aflaste den daglige trafikale belastning meget, siger hun. Hvis det står til Dansk Folkeparti, er der ifølge Anita Knakkergaard ikke så meget at rafle om: Vil amts- og byråd overhovedet have forholdene forbedret, kan de lige så godt først som sidst anbefale et ekstra tunnelrør: - Vores holdning er, at statens bidrag skal være det, et ekstra tunnelrør koster. Resten må betales lokalt. Når amtet er nedlagt, er der kun Aalborg til at betale regningen, og kommunen har med garanti ikke råd til at betale forskellen. Derfor er det egentlig ret enkelt, siger Anita Knakkergaard. Utålelige køer Netop dette regnestykke er der grund til at se nærmere på, mener Jakob Axel Nielsen, der er konservativt folketingsmedlem og partifælle til transportministeren. Jakob Axel Nielsen mener, at alt taler for hurtigst muligt at komme i gang med konkrete planer for en Egholm-forbindelse. - Men der er på Christiansborg nogle, der mener, at staten kun skal yde, hvad der svarer til et ekstra tunnelrør. Derfor bør vi snarest indlede drøftelser om at få justeret dette regnestykke, så statens bidrag gør det realistisk at lave en forbindelse vest om Aalborg, siger han. Jakob Axel Nielsen advarer dog mod at bruge ulykken i tirsdags som argument for at fremme processen. - Der var tale om en helt ekstraordinær situation. Bruger vi en begivenhed af den slags som løftestang, gør vi det for let for ministeren at afvise os, siger Jakob Axel Nielsen, som mener, at andre, mere permanente problemer gør det langt mere indlysende, at en tredje forbindelse må fremrykkes: - Enhver, der prøver at komme igennem Aalborg til hverdag og eksempelvis oplever de daglige, helt utålelige køer på Vesterbro, ved, at behovet i den grad er til stede, uanset hvad der skete i tirsdags, siger han.