Hospitaler

Politikere i skjul

Med forholdsvis få undtagelser er det, som om politikerne i Region Nordjylland er gået i skjul.

De har tilsyneladende overladt den nordjyske debat til deres embedsmænd og til læserbrevene. Det er ikke, fordi der er noget forkert ved hverken embedsmænd eller læserbrevsskribenter. Men jeg kunne ønske mig, at flere politikere i Regionsrådet tog stilling til den fremtid, der nu tegner sig for vores sygehusvæsen. Regionen har ikke fået de penge, den ønskede sig. Det har ingen af landets fem regioner. Desværre er der ikke så store økonomiske midler til rådighed. Dertil kommer, at regeringen, der skal fordele milliarderne, har et lidt andet udgangspunkt end Regionsrådet. Landspolitikerne skal tage hensyn til helheden. Det har Regionsrådet i første omgang kunnet sætte sig ud over. Men efter at det er blevet klart, at ikke alle regionernes ønsker kan opfyldes, skal de justere deres planer. De skal se ud over regionsgrænserne, og de skal økonomisere med de begrænsede midler. Nu er tiden inde til, at det nordjyske regionsråd endegyldigt arkiverer planerne om et nyt storsygehus i Himmerland og i stedet koncentrerer sig om Aalborg og hen ad vejen om Farsø Sygehus. Regionsrådet må forholde sig til, at det er i Farsø, at lægerne vil være. Nogle af dem må så pendle til Hobro for at hjælpe til med at afhjælpe den lægemangel, der er på den medicinske afdeling der. Ikke mindst af personalepolitiske hensyn må Regionsrådet nu en gang for alle rette sygehusplanen til, så ingen fremover skal være i tvivl om, at man følger eksperterne, når det gælder Himmerland. Det skulle jo nødigt ende sådan, at det kun er Regionsrådet og ingen andre, der tror på planen.